X

Redno spremljanje novic in dogodkov za boljši jutri

SLOfit ekipa z rednimi novicami obvešča SLOfit uporabnike o prihajajočih dogodkih, na podlagi različnih raziskav seznanja javnost o telesnem in gibalnem razvoju različnih skupin prebivalstva, pripravlja nasvete za posameznike in šole, lokalne skupnosti in državo, opozarja na probleme, predlaga rešitve itd.

Študija ARTOS – orodje za trajnostni razvoj otrok in mladine

Študija ARTOS – orodje za trajnostni razvoj otrok in mladine

  • 9.8.2016 0:21:00
Ali mislite, da je izraz trajnostni razvoj uporaben le za opisovanje okoljskega in virom prijaznega gospodarstva? No, poskusite misliti drugače. Mi verjamemo, da je filozofijo trajnostnega razvoja potrebno prenesti tudi na razvoj človeških virov – še posebej pa na razvoj otrok in mladine.
Preberi več
Meritve SLOfit v osnovnih šolah

Meritve SLOfit v osnovnih šolah

  • 11.7.2016 0:22:00
Vsakega aprila na šolah učitelji športne vzgoje, skupaj s posebej izurjeno ekipo šolskih merilcev, pri pouku športne vzgoje izpeljejo 11 merskih nalog SLOfit, ki opredeljujejo telesni in gibalni razvoj otroka in mladostnika. Podatki se posredujejo Univerzi v Ljubljani, ki šolam posreduje povratno informacijo o otrokovem telesnem in gibalnem razvoju.
Preberi več