X

SLOfit za šolarje in starše

SLOfit je nacionalni sistem, ki vključuje povratne informacije o telesnem in gibalnem razvoju šolarjev na podlagi vsakoletnih meritev za športnovzgojni karton.

Vsako leto aprila ste šolarji vključeni v meritve za športnovzgojni karton, učitelj pa vam posreduje povratne informacije o vaših rezultatih. Na tej spletni strani dobite pojasnila o razlagi SLOfit rezultatov, opis merskih nalog ter druge aktualne informacije v povezavi s SLOfit.

Za čim boljšo uporabnost SLOfit podatkov pa smo razvili aplikacijo Moj SLOfit, s katero lahko šolarji in vaši starši prek spleta dostopate do vaših SLOfit podatkov o meritvah in dobite dodatne povratne informacije.

Če ima dostop do podatkov tudi vaš zdravnik, ima poleg informacij o zdravstvenem stanju tudi dobre diagnostične podatke o vašem telesnem in gibalnem razvoju. Tako lahko bolje svetuje vam in vašim staršem.

Vstopi v Moj SLOfit