X

Bodi fit, sodeluj v SLOfit

SLOfit je vse bolj uveljavljeno ime za nacionalni sistem spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine, ki ga poznamo tudi pod imenom Športnovzgojni karton.

V ta sistem so vsako leto vključene vse slovenske osnovne in srednje šole, preizkusili pa smo ga tudi na študentski populaciji.

S pomočjo SLOfit podatkov lahko otroci in mladostniki ter njihovi starši ugotovijo, kako se šolarji telesno in gibalno razvijajo, učitelji športne vzgoje in zdravniki pa pridobivajo pomembne informacije, na podlagi katerih lahko otrokom ali mladostnikom, ki imajo v svojem razvoju težave, ali pa so gibalno nadarjeni, strokovno pomagajo in jih usmerjajo.

SLOfit diagram

V ožjem smislu SLOfit predstavlja:

 • vsako leto aprila sistematično merjenje šolarjev z 11 merskimi nalogami
 • pošiljanje rezultatov šolarjev, katerih starši oz. sami (dijaki) soglašajo z vključitvijo SLOfit oz. v zbirko ŠVK, na Fakulteto za šport, kjer podatke obdelamo in v nekaj dneh posredujemo šolam povratne informacije o vsakem vključenem šolarju in oddelkih
 • povratne informacije o otrokovem razvoju in telesni zmogljivosti (osebni SLOfit karton), kjer so za vsakega šolarja prikazani:
  • rezultati v vseh merskih nalogah v izmerjenih enotah (npr. v cm ali s) v primerjavi s predhodnimi rezultati
  • rezultati v vseh merskih nalogah v primerjavi z vrstniki
  • zdravstvena ogroženost glede na rezultate meritev (ta informacija je trenutno na voljo le šolarjem, ki so vključeni v projekt Uživajmo v zdravju in študentom, ki so vključeni v projekt SLOfit študent.

SLOfit dejstva

 • meritve že od leta 1981
 • vključena že polovica prebivalcev Slovenije
 • že več kot 7 milijonov setov meritev do sedaj
 • 230.000 izmerjenih otrok in mladostnikov vsako leto
   
 • leta 2015 so bili otroci 1,3 % višji kot leta 1991
 • leta 2015 so bili otroci 6 % težji kot leta 1991
 • med letoma 1991 in 2015 kar 13 % porast kožne gube 
 • indeks telesne mase (ITM) se je med leti 1939 in 2011 med ljubljanskimi 11- do 19-letniki povečal za tretjino pri fantih in dobro petino med dekleti
 • leta 2015 so otroci 6 % manj vzdržljivi kot leta 1991, kar negativno vpliva na njihovo zdravje, pa tudi na šolsko učinkovitost
 • leta 2015 je za 12 % manjša moč rok in ramenskega obroča otrok kot leta 1991, kar posledično povzroča tudi slabo držo, v kasnejših letih pa številne težave s hrbtenico
 • gibalna učinkovitost osnovnošolcev je od leta 2011 iz vrednosti 49,7 zrasla na 50,5 v 2015
 • za 1,9 % manj prekomerno prehranjenih osnovnošolcev od leta 2011
 • med srednješolci različnih programov so velike razlike v telesnih značilnostih in gibalni učinkovitosti
 • leta 2014 so bili gimnazijci 2,1 cm višji in 1,7 kg lažji od dijakov poklicnih šol, gimnazijke pa so bile 2,3 cm višje in 1,6 kg lažje od dijakinj poklicnih šol 
 • ko je gimnazijec že v cilju 600 metrske razdalje, je dijak poklicne šole premagal slabih 525 metrov 
 • leta 2014 so gimnazijci zdržali v vesi v zgibi 15,2 sekunde (četrtino časa več), gimnazijke pa 14,8 sekunde več časa (kar 38,2 %) od kolegov in kolegic na poklicnih šolah
   
 • s povprečno 181 cm pri moških in 167 cm pri ženskah smo Slovenci med najvišjimi narodi na svetu
 • slovenski otroci so med zmogljivejšimi v Evropi; npr. 12-letniki dosegajo kar 80. centil španskih vrstnikov v skoku v daljino
   
 • za okrog 3 % se je dvignila splošna vzdržljivost otrok, vključenih v projekt Zdrav življenjski slog