X

Projekt Blended learning

  • 18. 10. 2023 07:16:00
  • Nazaj

V maju, juniju in juliju 2023 je potekal kratki intenzivni program (KIP) »Telesna dejavnost in promocija zdravja: konteksti prakse«, ki je ustvaril pomemben mejnik na področju telesne dejavnosti in zdravja. Program, ki so ga skupaj organizirale Univerza v Ljubljani, Univerza v Toledu in Univerza v Portu v okviru ERASMUS+, je uspešno opremil kohorto strokovnjakov s potrebnimi orodji za vodenje transformativnih pobud za promocijo zdravja v različnih skupnostih. V dveh mesecih so študentje sodelovali v kombinirani intenzivni učni izkušnji, ki je združevala spletna predavanja z 10-dnevnim praktičnim delom v Portu na Portugalskem. Ta edinstvena oblika jim je omogočila, da so se poglobili v fiziološke in psihološke vidike telesne dejavnosti, hkrati pa so pridobili praktične izkušnje pri spodbujanju telesne dejavnosti v različnih kontekstih (npr. šole, zdravstveni domovi…).

Program, prilagojen izvajalcem zdravstvenih storitev, strokovnjakom za fitnes in učiteljem, je spodbujal vključujoče okolje, interaktivne razprave, zanimive študije primerov in izkustvene učne dejavnosti. Študenti so izkoristili priložnost za čezmejno sodelovanje, organizatorji pa so spodbujali bogato in raznoliko učno izkušnjo.

Ob zaključku KIP so bili tako opremljeni z obsežnim naborom spretnosti, ki jim bo omogočilo oblikovanje, izvajanje in vrednotenje različnih programov telesne dejavnosti, prilagojenih raznolikim potrebam različnih populacij. Na podlagi uspeha omenjenega programa KIP v Portu, naj bi se program leta 2024 vrnil in tako novi skupini strokovnjakov ponudil priložnost, da postanejo del transformativnega učnega potovanja v okviru ERASMUS+.