X

ZBIRAMO PRIJAVE ZA DELO V PROGRAMU zMIGAJ!

  • 11. 03. 2024 15:36:00
  • Nazaj
ZBIRAMO PRIJAVE ZA DELO V PROGRAMU zMIGAJ!

Program zMIGAJ! bo dijakom zagotovil dve dodatni uri kakovostne športne vadbe tedensko, vendar pa bodo te ure drugačne kot pri rednem pouku, saj jih bomo oblikovali skupaj z dijaki. SLOfit skupina deluje v programu zMIGAJ! kot strokovni partner. Ena od dejavnosti je tudi informiranje za vključevanje kadra v program in povezovanje s šolami oz. dijaškimi domovi, kjer se bo izvajal program.

Razpis za sodelovanje je bil objavljen 29. marca 2024 v Uradnem listu RS ter na spletni strani ZŠRŠ: https://www.zsrs-planica.si/Home/52, rok za prijavo je 26. april 2024. V tem programu lahko delajo magistri športne vzgoje oz. diplomanti starega univerzitetnega programa športna vzgoja, pa tudi magistri kineziologije in diplomanti prvostopenjskega programa športne vzgoje, kineziologije in športnega treniranja. Program vsebuje tudi strokovno usposabljanje, skozi katerega lahko manj kompetenten kader dobi dodatna znanja.

Posebnost programa je, da omogoča polovično zaposlitev, kjer pa se bodo ure izvajale večinoma zgodaj popoldne (kar omogoča čas tudi za druge obveznosti posameznika, npr. študij, popoldansko delo v društvu, pri zasebniku). Vendar pa kader ni nujno zaposlen na šoli oz. dijaškem domu. Lahko je zaposlen tudi pogodbeno (kot s.p. ali prek podjemne pogodbe) ali prek študentske napotnice (če ima seveda oseba še status študenta). Zaposlitev je mogoča tudi za manjši obseg, odvisno od zahtev in organizacije na šoli oz. dijaškem domu. Magistri športne vzgoje lahko v okviru dela na programu dobijo tudi izkušnje za pripravništvo.

Vse navedene značilnosti omogočajo zanimivo fleksibilno obliko dela tako za manj kot bolj izkušene strokovne kadre, ob hkratni možnosti pridobivanja dodatnih strokovnih kompetenc.

Tiste, ki jih zanima delo na tem programu, pozivamo, da pošljejo svoje naslednje podatke na info@slofit.org:

  • Ime in priimek
  • Trenutna izobrazba
  • Status študenta (da/ne)
  • Kraj bivanja (da je identificirati najbližje šole oz. dijaške domove, ki bodo izvajale program)
  • Morebitne posebnosti

Projekt omogoča Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, vodi ga Zavod za šport Republike Slovenije Planica v sodelovanju s konzorcijskim partnerjem Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za šport.

Razpis bo objavljen predvidoma 29. aprila 2024 v Uradnem listu RS ter na spletni strani ZŠRŠ: https://www.zsrs-planica.si/.

Za več informacij nam lahko pišete na: info@slofit.org ali projektna pisarna »zMIGAJ!«: zmigaj@sport.si

logotipizmigaj_novo