X

SLOfit publikacije

Ekipa SLOfit se trudi, da bi imeli vsi uporabniki dostop do vseh informacij o SLOfit oz. Športnovzgojnem kartonu. Saj samo tako lahko pričakujemo zavedanje o pomenu telesnega in gibalnega razvoja v vseh generacijah.

 

Priročnik Intenzivni pouk športne vzgoje in učenje gibalnih spretnosti

Tukaj lahko brezplačno dostopate do priročnika Intenzivni pouk športne vzgoje in učenje gibalnih spretnosti, ki je nastal v sklopu projekta JoyMVPA  in v katerem so opisane igre za popestritev pouka:

 • smernice za telesno dejavnost,
 • nasveti za povišanje intenzivnosti pouka športne vzgoje,
 • nabor iger za popestritev pouka.

Priročnik Intenzivni pouk športne vzgoje in učenje gibalnih spretnosti

Knjiga Športnovzgojni karton

Tukaj lahko brezplačno dostopate do knjige Športnovzgojni karton (Kovač idr., 2011), kjer so opisana vsa navodila za izpeljavo SLOfit sistema:

 • podroben opis merskih nalog,
 • najpogostejše napake pri izvajanju,
 • vse o organizaciji meritev,
 • varstvo osebnih podatkov,
 • primere, kako na podlagi SLOfit rezultatov načrtovati vadbene programe.

Knjiga ŠPORTNOVZGOJNI KARTON (Kovač idr., 2011)

 

Priloga Reviji Šport ob 30-letnici SLOfit

V prilogi najdete:

 • zgodovinski pregled SLOfit-a,
 • primerjavo rezultatov testiranj v različnih letih,
 • pogled zdravnika na SLOfit,
 • pogled naprej.

PRILOGA REVIJI ŠPORT OB 30-LETNICI SLOfit 

Priročnik za izvajalce meritev SLOfit odrasli

Tukaj lahko dostopate do priročnika meritev SLOfit odrasli:

 • kako organizirati meritve,
 • katere merske naloge so vključene v meritve,
 • kako pravilno izvajati meritve,
 • katere so pogoste napake.

PRIROČNIK za izvajalce meritev SLOfit odrasli