X

SLOfit publikacije

Ekipa SLOfit se trudi, da bi imeli vsi uporabniki dostop do vseh informacij o SLOfit oz. Športnovzgojnem kartonu. Saj samo tako lahko pričakujemo zavedanje o pomenu telesnega in gibalnega razvoja v vseh generacijah.

 

Knjiga Športnovzgojni karton

Tukaj lahko brezplačno dostopate do knjige Športnovzgojni karton (Kovač idr., 2011), kjer so opisana vsa navodila za izpeljavo SLOfit sistema:

 • podroben opis merskih nalog,
 • najpogostejše napake pri izvajanju,
 • vse o organizaciji meritev,
 • varstvo osebnih podatkov,
 • primere, kako na podlagi SLOfit rezultatov načrtovati vadbene programe.

Knjiga ŠPORTNOVZGOJNI KARTON (Kovač idr., 2011)

Priloga Reviji Šport ob 30-letnici SLOfit

V prilogi najdete:

 • zgodovinski pregled SLOfit-a,
 • primerjavo rezultatov testiranj v različnih letih,
 • pogled zdravnika na SLOfit,
 • pogled naprej.

PRILOGA REVIJI ŠPORT OB 30-LETNICI SLOfit 

Priročnik za izvajalce meritev SLOfit odrasli

Tukaj lahko dostopate do priročnika meritev SLOfit odrasli:

 • kako organizirati meritve,
 • katere merske naloge so vključene v meritve,
 • kako pravilno izvajati meritve,
 • katere so pogoste napake.

PRIROČNIK za izvajalce meritev SLOfit odrasli