X

SLOfit publikacije

Ekipa SLOfit se trudi, da bi imeli vsi uporabniki dostop do vseh informacij o SLOfit oz. Športnovzgojnem kartonu. Saj samo tako lahko pričakujemo zavedanje o pomenu telesnega in gibalnega razvoja v vseh generacijah.

 

Knjiga Športnovzgojni karton

Tukaj lahko brezplačno dostopate do knjige Športnovzgojni karton (Kovač idr., 2011), kjer so opisana vsa navodila za izpeljavo SLOfit sistema:

  • podroben opis merskih nalog,
  • najpogostejše napake pri izvajanju,
  • vse o organizaciji meritev,
  • varstvo osebnih podatkov,
  • primere, kako na podlagi SLOfit rezultatov načrtovati vadbene programe.

Knjiga ŠPORTNOVZGOJNI KARTON (Kovač idr., 2011)