X

Nadaljevanje bogate raziskovalne dediščine

Laboratorij za diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja nadaljuje bogato raziskovalno dediščino na področju telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti otrok in mladine, ki so jo vzpostavili vizionarski raziskovalci na Fakulteti za šport že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Dve ključni študiji, ki ju izvajamo člani laboratorija, sta:

  • SLOfit, ki nam omogoča medgeneracijske primerjave 11-ih SLOfit spremenljivk vse od leta 1987 in longitudinalno spremljanje telesnega in gibalnega razvoja kohort starosti 6-18 let
  • Študija ARTOS, ki se izvaja od leta 1970 vsakih deset let (1983, 1993-94, 2003-04, 2013-14) na istih šolah na reprezentativnem vzorcu okoli 4500 otrok in mladostnikov med 6. in 19. letom starosti in preučuje povezanost telesnega, gibalnega in psihosocialnega razvoja z življenjskimi slogi otrok in mladine ter medgeneracijske spremembe v teh odnosih

Naša raziskovalna ekipa sodeluje še v številnih drugih raziskavah in preučuje različne vidike, ki vplivajo na gibalno dejavnost otrok in mladine:
  • kompetence učiteljev športne vzgoje
  • opravičevanje od pouka športne vzgoje
  • športno nadarjeni v slovenskem izobraževalnem sistemu
  • športna dejavnost otrok in mladine med poletnimi počitnicami
  • okoljski dejavniki gibalne dejavnosti osnovnošolcev
  • uporabniški vidiki šolskih športnih dvoran
  • povezanost samopodobe in telesnih zmogljivosti otrok in mladine