X

Kako lahko vplivam na otrokov telesni in gibalni razvoj kot starš?

Šola lahko za starše in za učiteljski zbor organizira različna predavanja za boljše razumevanje telesnega in gibalnega razvoja svojih šolarjev ter snovanje ukrepov za izboljšanje slabosti.


Predavanja

Na podlagi analiz vsakoletnih ŠVK meritev in izsledkov drugih študij šolam ponujamo 2-urna predavanja, ki jih izvajajo izkušeni raziskovalci in predavatelji SLOfit ekipe:

ALI SO NAŠI OTROCI RES VSE SLABŠE TELESNO PRIPRAVLJENI?

V tem predavanju predstavljamo, kakšne so posledice sprememb v življenjskih slogih otrok posameznega šolskega okoliša na njihov telesni in gibalni razvoj. Pri tem predstavimo tudi konkretne medgeneracijske analize posamične šole v primerjavi s slovenskim povprečjem in regijo, v kateri se nahaja.
Učitelji in starši lahko dobite tudi odgovore o telesnem in gibalnem razvoju svojih otrok ter pridobivanju ustreznih gibalnih navad.

KAKO POVEČATI GIBALNO DEJAVNOST OTROK V ŠOLI?

Otroci dnevno preživijo največ svojega časa v šoli. V tem predavanju na primeru dobrih praks iz Slovenije in tujine predstavljamo možnosti za povečanje gibalne dejavnosti v šolskem prostoru: dejaven prihod v šolo, rekreativni odmor, minuto za zdravje, pouk skozi gibalno dejavnost, dopolnilni pouk za povečanje telesnih zmogljivosti idr.
Predavanja so zelo aktualna. Poudarjajo pomembnost gibanja in telesne zmogljivosti otrok za njihovo telesno in duševno zdravje, pa tudi boljšo učno uspešnost.


Delavnice za reševanje konkretnih vprašanj

Šolam ponujamo tudi naslednje delavnice, kjer skupaj z udeleženci - starši, učitelji, odgovornimi v lokalni skupnosti - rešujemo konkretne probleme. Delavnice trajajo od 2 do 3 ure.

KAKO SI RAZLAGATI OTROKOVE ŠVK REZULTATE?

Udeleženci na delavnici spoznate merske naloge ŠVK in pomen posameznih rezultatov z vidika telesnega in gibalnega razvoja otroka ter njihove zdravstvene ogroženosti.

Starši lahko na delavnici z našo pomočjo analizirate otrokov osebni športnovzgojni karton. Zaradi individualnega pristopa je lahko na eni delavnici največ 20 udeležencev.

MINUTA ZA ZDRAVJE
 

Na delavnici predstavljamo, kako izpeljati nekajminutne gibalno dejavne prekinitve pouka in pa tudi drugih sedečih dejavnosti. Udeleženci boste spoznali didaktična izhodišča in primere nekaterih gibalnih nalog v omejenem prostoru, kot je npr. učilnica ali pisarna.

Delavnica je zelo aktualna tako za otroke kot tudi za odrasle, zaradi vse bolj sedečega načina življenja. Število udeležencev na delavnici je zaradi organizacije vadbe omejeno na 30.

Več predavanj in delavnic je objavljenih na podstrani Storitve.

Na svoji šoli povprašajte, kdaj bo naslednje predavanje ali delavnica.