X

SLOfit za šolarje in starše

SLOfit je informacijska podpora in nadgradnja uveljavljenega nacionalnega sistema spremljave telesnega in gibalnega razvoja šolarjev - športnovzgojnega kartona (ŠVK).

Vsako leto aprila ste šolarji vključeni v meritve za ŠVK, učitelj pa vam posreduje povratne informacije o vaših rezultatih. Na tej spletni strani dobite pojasnila o razlagi ŠVK rezultatov, opis merskih nalog ter druge aktualne informacije v povezavi s ŠVK in SLOfit.

Za čim boljšo uporabnost ŠVK podatkov pa smo razvili aplikacijo Moj SLOfit, s katero lahko šolarji in starši prek spleta dostopate do vaših ŠVK podatkov o meritvah, dodatno zbranih podatkov (npr. o gibalnih dejavnostih) in dobite povratne informacije o tem.

Če ima dostop do podatkov tudi vaš zdravnik, ima poleg informacij o zdravstvenem stanju tudi dobre diagnostične podatke o vašem telesnem in gibalnem razvoju. Tako lahko bolje svetuje vam in vašim staršem.

Vstopi v Moj SLOfit