X

Moj SLOfit za šolarje in starše

Aplikacija Moj SLOfit omogoča tebi in tvojim staršem vpogled v tvoje ŠVK rezultate in ti daje povratne informacije o tvojem telesnem in gibalnem razvoju. Do podatkov je mogoče dostopati samo z uporabniškim računom.

V aplikaciji lahko ti in tvoji starši dostopate do tvojih vsakoletnih ŠVK rezultatov meritev in dobite povratne informacije:

  • koliko si napredoval v enem letu,
  • kakšen je tvoj telesni in gibalni razvoj v primerjavi z vrstniki,
  • v kakšno skupino telesne pripravljenosti in zdravstvene ogroženosti te uvrščajo posamezni rezultati.

Šele tak izpis rezultatov omogoča, da lahko ocenimo tvoj telesni in gibalni razvoj. To pa je osnova za nadaljnjo odločanje o primernih gibalnih dejavnostih in prehranjevalnih navadah.

Aplikacija omogoča tudi tiskanje poročila o tvojem telesnem in gibalnem razvoju.

Poleg tega ti aplikacija omogoča: 

  • izpolnjevanje določenih vprašalnikov (npr. o tvojih gibalnih navadah) in povratno informacijo o tem;
  • trajno hranjenje vseh rezultatov na tvojem profilu;
  • možnost, da dodeliš dostop do svojih SLOfit podatkov drugim (npr. zdravniku, trenerju).  

Moj SLOfit je aplikacija, ki je na voljo:

  • staršem otrok, ki so dali soglasje, da je njihov otrok vključen v meritve za ŠVK in so v šolski sistem e-administracije vnesli svoj e-naslov, šola pa je pristopila v sistem SLOfit;
  • dijakom, ki imajo v šolskem sistemu e-administracije svoj e-naslov, šola pa je pristopila v sistem SLOfit.

Starši in dijaki pridobijo svoj dostop do podatkov, če se odzovejo na vabilo k registraciji v sistem SLOfit

Vstopi v Moj SLOfit