X
Preverjanje telesnih zmogljivosti SLOfit odrasli

Preverjanje telesnih zmogljivosti SLOfit odrasli

  • 20. 05. 2021 13:09:00
Sklop merskih nalog SLOfit odrasli je primeren in varen za vse odrasle osebe ne glede na njihovo starost oziroma zdravstveno stanje. Pred izvedbo gibalnih nalog vsak merjenec izvede sklop presejalnih merskih nalog in reši presejalni vprašalnik. Glede na rezultate presejalnih merskih nalog in presejalnega vprašalnika se individualno pogovori z vodjo meritev o morebitnih omejitvah in zdravstvenih težavah. Glede na pogovor in rezultate presejalnega sklopa vodja meritev merjenc...
Preberi več
Otroci ne morejo sami popraviti posledic kovid izolacije!

Otroci ne morejo sami popraviti posledic kovid izolacije!

  • 23. 04. 2021 11:07:00
Včeraj je na Odboru za izobraževanje, znanost, šport in mladino v Državnem zboru potekala 5-urna obravnava o slabšanju gibalnih sposobnosti in naraščanju debelosti otrok ter o posledicah epidemije za slovenski šport.»Za 18 odstotkov je v času izolacijskih ukrepov padla gibalna učinkovitost naših otrok. In če bodo, ko odrastejo, na trg delovne sile vstopili 'le' z 10 odstotno nižjo delovno učinkovitostjo, ki bo seveda posledica v tem času...
Preberi več
Velika večina šol zaradi odločitve ministrstva, da letos ne sofinancira oddelkov z dodatno športno ponudbo, teh programov v naslednjem šolskem letu ne bo izvajala

Velika večina šol zaradi odločitve ministrstva, da letos ne sofinancira oddelkov z dodatno športno ponudbo, teh programov v naslednjem šolskem letu ne bo izvajala

  • 19. 04. 2021 12:34:00
Pred mesecem dni je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sprejelo odločitev, da letos ne bo sofinanciralo oddelkov z dodatno športno ponudbo, prek katerih so mnoge šole zagotavljale svojim učencem enostavno logistično in cenovno dostopno vsaj eno uro kakovostnega gibanja dnevno za učence razredne stopnje. Mnoge šole so pričele z izvajanjem takšnega programa z začetkom šolskega leta in so načrtovale za njegovo realizacijo tudi sredstva m...
Preberi več
Obrazložitev MIZŠ omejitev pri izvajanju športnih programov

Obrazložitev MIZŠ omejitev pri izvajanju športnih programov

  • 11. 04. 2021 17:20:00
Z vami delimo obrazložitev, ki so jo pripravili na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V obrazložitvi najdete najnovejše informacije o omejitvah, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športno gibalne dejavnosti in športnih programov in jih določajo različni vladni odloki.Obrazložitev si lahko preberete tukaj.
Preberi več
Kdo je športna "stroka", ki svetuje vladi?

Kdo je športna "stroka", ki svetuje vladi?

  • 2. 04. 2021 10:10:00
Ker so iz vlade zakrožile interpretacije, da je trenutne ukrepe omejevanja športne dejavnosti predlagala športna stroka, objavljamo dokument, ki sta ga uskladili športna in zdravstvena stroka. V njem je opredeljeno, da se športni programi pod določenimi pogoji izvajajo na odprtih površinah in zaprtih prostorih v rdeči, oranžni in rumeni coni, kot tudi, da se pod določenimi pogoji na odprtih površinah izvajajo celo v črni coni.Zadnji vladni odlok ta...
Preberi več
Več kot četrtina otrok se ni vrnila v športne klube

Več kot četrtina otrok se ni vrnila v športne klube

  • 26. 03. 2021 10:04:00
Pred dobrim mesecem so se, po drugem valu epidemije COVID-19, otroci in mladostniki zopet vrnili na treninge v športna društva in klube. Informacije iz tujine niso spodbudne, saj se po epidemiji v šport niso vrnili vsi otroci in mladostniki, opazili pa so tudi spremembe v njihovi motivaciji. V anketi FITbarometer nas je zanimalo, kakšne spremembe pri slovenskih otrocih in mladostnikih opažajo njihovi trenerji.85 % vprašanih trenerjev je odgovorilo, da so, ob r...
Preberi več
Čim prej odprimo vrata šolskih telovadnic!

Čim prej odprimo vrata šolskih telovadnic!

  • 16. 03. 2021 10:01:00
V šolskih telovadnicah se ne odvijajo le ure športne vzgoje. So tudi pomemben prostor za popoldanske športne dejavnosti otrok, mladostnikov in tudi staršev, ki jih izvajajo športni klubi ali društva.Po nekajmesečnih izolacijskih ukrepih zaradi epidemije covid-19 pa smo le dočakali delno odpiranje športa in ponovno izvajanje športnih vadb. V anketi za naš FITbarometer sta tako kar 2/3 ali 66% vprašanih trenerjev poročali, da...
Preberi več
Strokovna priporočila za pouk športa/ŠV po vrnitvi v vrtce in šole

Strokovna priporočila za pouk športa/ŠV po vrnitvi v vrtce in šole

  • 17. 02. 2021 19:25:00
Ob ponovnem vračanju otrok v šole in vrtce smo organizirali delavnico za učitelje in vzgojitelje na kateri smo s strokovnjaki odgovorili na najpogostejša vprašanja o priporočilih za izvajanje pouka športa in športne vzgoje.Za lažje delo v tem obdobju, z vami delimo gradivo s splošnimi in strokovnimi priporočili in posnetek delavnice.
Preberi več
Strokovni svet za šport sprejel sklep o izhodiščih in načrtu odpiranja športa

Strokovni svet za šport sprejel sklep o izhodiščih in načrtu odpiranja športa

  • 22. 01. 2021 09:06:00
Strokovni svet za šport je na včerajšnjem sestanku sprejel sklep o izhodiščih in načrtu odpiranja športa ter ga posredoval vladi. Izhodišča in načrt je pripravila delovna skupina, ki jo vodi prof. dr. Gregor Jurak in jih sestavljajo konkretni predlogi in rešitve, ki bi omogočili hitro, ob tem pa tudi varno odpiranje športa. Želimo si, da bi sklep potrdila tudi vlada.
Preberi več
Posvet učiteljev športne vzgoje

Posvet učiteljev športne vzgoje

  • 21. 01. 2021 17:07:00
Včeraj se nam je okoli 300 učiteljev športne vzgoje pridružilo na celodnevni SLOfit delavnici. V dopoldanskem delu so dr. Kovač, dr. Jurak in dr. Starc predstavili teorijo telesne zmogljivosti, aktualno stanje v osnovnošolski populaciji in možnosti rabe teh informacij pri načrtovanju ter izpeljavi pouka športne vzgoje. Skupaj smo spoznali prizadevanja za čim bolj kakovostno izpeljavo športne vzgoje v danih pogojih, kakšne razmere lahko pričakujemo ...
Preberi več