X

Hudo dobre igre - rezultati projekta JoyMVPA

  • 1. 06. 2022 15:41:00
  • Nazaj
Hudo dobre igre - rezultati projekta JoyMVPA

Rezultat projekta JoyMVPA je zbirka 100 Hudo dobrih iger. Igre so bile zbrane s sodelovanjem šolskih učiteljev in raziskovalcev iz različnih fakultet in imajo potencial, da zagotavljajo zmerno do visoko intenzivno telesno dejavnost (MVPA – ang. moderate to vigorous physival activity). To je tista stopnja intenzivnostii, pri kateri se otroci zadihajo in prepotijo, ter ima največji potencial za pozitiven vpliv na zdravje.

V posnetku boste lahko izvedeli več o teoretičnih izhodiščih projekta JoyMVPA. Prof. dr. Gregor Jurak najprej predstavi vpliv redne telesne dejavnosti na zdravje in počutje. Izpostavi povezavo med telesno dejavnostjo in spanjem ter predstavi koncept 24-urnega gibalnega vedenja. Pri opazovanju telesne dejavnosti in njenih učinkov nas namreč ne zanima le zmerno do visoko intenzivna telesna dejavnost (npr. tek, hoja v klanec ipd.), ki ima sicer največji učinek na zdravje, ampak tudi vse ostale oblike telesne dejavnosti in nedejavnosti. Zanima nas, koliko časa dnevno smo telesno dejavni pri nizki intenzivnosti (npr. hoja po ravnem), koliko presedimo, ob tem gledamo v zaslone elektronskih naprav in koliko ter kako kakovostno spimo. Seveda pa je v tem celodnevnem ciklu pomembna tudi kakovost prehrane.

Prof. dr. Jurak nato nadaljuje še z razlago, da telesna dejavnost ni pomembna le za telesno zdravje, ampak lahko pomembno vpliva tudi na naš položaj v družbi ter na naše duševno zdravje. Ob tem razloži, kako vpliva na fiziološke procese v možganih in kognitivne sposobnosti ter zakaj je ta vpliv še posebej pomemben v šoli. Nadaljuje z vprašanjem: »Zakaj nekateri otroci postanejo bolj debeli kot drugi?« Zato ker jedo preveč? Ali ker se premalo gibajo? Obstajajo razlike tudi med prekomerno težkimi? So lahko nekateri z debelostjo tudi bolj telesno zmogljivi kot drugi? Prof. dr. Jurak odgovori na vsa ta vprašanja in izpostavi, da se v nacionalnih strategijah o zdravju, v primerjavi s hrano, podcenjuje pomen telesne dejavnosti.

V nadaljevanju predstavi aktualne rezultate metaanalize, v kateri so raziskovalci analizirali 63 študij in skupno skoraj 400 000 otrok ter njihovo 24-urno gibalno vedenje. Rezultati niso spodbudni, o podrobnostih pa lahko izveste v posnetku. V luči rezultatov razmišlja o dejavnikih, ki vplivajo na telesno dejavnost. Izpostavi šolo in šolsko okolje kot izjemno pomemben dejavnik oz. potencial, da to postane, saj jo vsakodnevno obiskuje praktično celotna populacija otrok.

Od številnih možnostih za telesno dejavnost v šoli je pouk športne vzgoje tista, od katere pričakujemo največ. Vendar se tudi pri športni vzgoji soočamo z ovirami, ki vplivajo na njeno kakovost ter s tem na kakovost in učinek telesne dejavnosti. Največji izziv je, kako znotraj 45 minutne šolske ure zagotoviti čim več minut zmerno do visoko intenzivne telesne dejavnosti. Na ta izziv je skušal odgovoriti tudi projekt JoyMVPA, ki je zbral 100 zabavnih (Joy) in intenzivnih (MVPA) iger. Več izveste v posnetku.