X

Popolnejša informacija o otrokovem razvoju

SLOfit je namenjen tudi uporabi podatkov športnovzgojnega kartona (ŠVK) za čim boljšo zdravstveno obravnavo šolarjev. Ti podatki omogočajo povezovanje s šolo, še posebej z učiteljem športne vzgoje pri obravnavi učencev z zdravstvenimi posebnostmi. Za ta namen smo razvili aplikacijo Moj SLOfit, ki pooblaščenim zdravnikom omogoča vpogled v SLOfit zbirko podatkov.

 

Prednosti uporabe SLOfit podatkov pri zdravnikovem delu

Popolnejša informacija o razvoju otroka

Z vpogledom v SLOfit podatke dobite popolnejšo sliko o telesnem in gibalnem razvoju otroka, saj podatki vključujejo vsakoletno zbirko vseh ŠVK meritev ter morebitnih drugih meritev (npr. o gibalnih dejavnostih najstnikov), ki omogočajo bolj celostno zdravstveno obravnavo.
Analiza vsebuje podatke o položaju posameznika v slovenski populaciji otrok pri posamezni merski nalogi ŠVK ter zdravstveno tveganje, ki izhaja iz njegovih rezultatov.

Osnova za vadbena priporočila v primeru zdravstvenih težav

Podatki o telesnem in gibalnem razvoju vam omogočajo, da v primeru kroničnih zdravstvenih težav presodite, kakšne so omejitve otroka pri vadbi in namesto opravičila otroku pripravite priporočilo za pouk športne vzgoje, v katerem so zapisane omejitve, pa tudi priporočila z vidika vrste in intenzivnosti obremenitve. To velja tudi v primeru akutnih težav.
 

Skupnostni pristop pri obravnavi posameznega otroka

V primerih nekaterih bolezenskih stanj, ki jih je mogoče izboljševati s pomočjo ustrezne telesne vadbe (debelost, astma itd.), izmenjava podatkov med vami in učiteljem športne vzgoje omogoča skupnostni pristop ter izdelavo individualnih programov vadbe, ki se lahko izvajajo kombinirano v šoli in zdravstvenem domu.
 

Spremljava učinkov obravnave ali zdravljenja

Vsakoletna spremljava telesnega in gibalnega razvoja vam omogoča redno spremljavo učinkovitosti obravnave otroka (npr. vključitve v dopolnilno vadbo, šolo za hujšanje...) ali zdravljenja.

Vstopi v Moj SLOfit