X

Spremljaj svoj telesni fitnes tudi v času študija

SLOfit študent je poskus nadaljevanja športnovzgojnega kartona v odraslo dobo. Študentom želimo po koncu srednje šole omogočiti spremljanje stanja gibalne učinkovitosti in določitev zdravstvenih tveganj, ki izhajajo iz telesne nedejavnosti in neustreznih prehranskih navad.

 

Aplikacija SLOfit študent

Za ta namen smo pripravili aplikacijo SLOfit študent, prek katere se prijaviš v sistem, po meritvah vneseš svoje rezultate in takoj dobiš povratne informacije o svojem telesnem fitnesu. To poročilo lahko tudi natisneš in ga pokažeš svojemu zdravniku ali pa možnemu delodajalcu kot dokazilo o svoji telesni pripravljenosti.

Merske naloge

Sklop merskih nalog je v SLOfit študent nekoliko drugačen od meritev za ŠVK v osnovni in srednji šoli, vendar so naloge še vedno dobro primerljive s predhodnimi meritvami, meritve pa večinoma potekajo prek t. i. vrstniškega merjenja

 

Spodbujamo k rekreaciji in k pripravi kakovostnih programov športne vadbe za študente

SLOfit študent smo poskusno izvedli v aprilu 2015. V poročilu SLOfit študent  je opis celotnega projekta in predstavitev telesnega fitnesa študentov v primerjavi z dijaki 4. letnikov in v primerjavi s telesnim fitnesom študentov izpred več desetletij.

Namen projekta je tudi spodbuditi ponudnike k oblikovanju in organizaciji kakovostno vodenih programov telesne priprave in športne vadbe za študente, ki temeljijo na ustrezni diagnostiki telesnega fitnesa.

Vstopi v Moj SLOfit študent