X

Eno leto je minilo, se je tvoje telo spremenilo?

Šolarji in starši lahko pri učitelju športne vzgoje dobite razlago šolarjevih ŠVK rezultatov in nasvete o nadaljnji vadbi. Dodatno lahko starši na Fakulteti za šport naročite storitev podrobne individualne analize SLOfit podatkov in svetovanje o telesnem in gibalnem razvoju vašega šolarja (izpolnite obrazec spodaj).

Osnova za individualno svetovanje je poglobljena analiza ŠVK meritev. Glede na želje oz. potrebe, kot so določene zdravstvene posebnosti, športna nadarjenost ali zgolj dodatne informacije, lahko diagnostično analizo razširimo še z drugimi meritvami:

  • dodatnimi gibalnimi merskimi nalogami (npr. za podrobnejše diagnosticiranje katere od gibalnih sposobnosti, za ugotavljanje športne nadarjenosti),
  • dodatnimi meritvami antropometričnih značilnosti (da se ugotovijo podrobnejše telesne značilnosti, npr. sestava telesa, porazdelitev maščobne mase, obsegi, razmerja med dolžinami posameznih delov telesa; vse to vpliva na gibalno učinkovitost ali pa nam lahko nakaže možnosti dodatnih tveganj pri treniranju določenih športov),
  • meritve funkcionalnih obremenitev (npr. merjenje privzema kisika pri submaksimalnem naporu),
  • merjenji gibalnih vzorcev in porabe energije (večdnevno 24-urno spremljanje gibalne dejavnosti z večsenzornimi merilniki),
  • vprašalniki o psiholoških in socioloških dimenzijah (npr. o samopodobi otroka, njegovi motivaciji za gibalno dejavnost, odnosih z vrstniki).

Prijavite se na individualno svetovanje

Če vas individualno svetovanje zanima, si poglejte primer tovrstne obravnave in se prijavite na individualno svetovanje - izpolnite obrazec spodaj. 

Klikni na sliko za ogled primerna individualne obravnave (PDF).

  • *
  • *
  • *
  • *

  • *