X

Želite zmigati dijake na vaši šoli?

  • 14. 12. 2023 14:46:00
  • Nazaj
Želite zmigati dijake na vaši šoli?

Gibanje za zdravje in dobro počutje

V današnjem času, ko so mladi vse bolj izpostavljeni stresu, sedečemu načinu življenja in digitalnim zaslonom ter so najranljivejša skupina za nezdrav življenjski slog, je spodbujanje gibanja ključno za njihovo zdravje in dobro počutje. S tem namreč ne krepijo le telesa, ampak tudi duha, saj redno gibanje dokazano izboljšuje razpoloženje, samopodobo, koncentracijo in učni uspeh. Poleg tega spodbuja socialne vezi, sodelovanje in medsebojno spoštovanje.

Zato je cilj projekta zMIGAJ! skupaj z mladimi razviti inovativne zunaj-kurikularne gibalne programe, v katerih bodo čim bolj gibalno dejavni in usvojili ustrezne kompetence, da privzamejo zdrav življenjski slog. Program je namenjen srednjim šolam in dijaškim domovom, njegove glavne značilnosti pa so:

  • s sodelovalnim pristopom skupaj z dijaki načrtovati in nato seveda tudi izpeljati inovativne gibalne programe, ki bodo v njihove urnike prinesli 2 dodatni uri kakovostne gibalne vadbe tedensko,
  • vpeljati 1 uro na teden tudi vadbe za zaposlene na šoli oz. v dijaških domovih,
  • predstavitev učinkov tovrstne redne in mladostnikovim zanimanjem ter šolskim zmožnostim (pri)krojene gibalne vadbe (razbremenitev, izboljšanje delovnih sposobnosti in preventiva pred delovnimi poškodbami) ter njen vpliv na njihovo zdravje, počutje in telesno zmogljivost.

Projekt sledi prednostni nalogi »Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost« in prispeva k doseganju ciljev Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji. Od skupne vrednosti v višini 4.411.765,15 evrov, bo Evropski socialni sklad plus prispeval skoraj 2,8 milijona evrov.

Kako se pridružite projektu?

Če ste srednja šola ali dijaški dom, ki bi si želel svoje dijake razmigati in jim ponuditi kakovostno in zabavno gibalno izkušnjo, se lahko že danes na info@slofit.org prijavite na poziv za sodelovanje v pilotnem projektu, ki bo potekal od januarja do maja 2024. Na osnovi izkušenj pilotnih šol s sodelovalnim pristopom dijakov in organizacijo izvedbe, bo predvidoma aprila 2024 objavljen javni razpis za vključevanje srednjih šol in dijaških domov, ki jih zanima vključevanje v ta program. V njem bodo šole lahko sodelovale vse do leta 2028. Podrobneje bo program in kandiranje za vključevanje vanj predstavljeno pomladi 2024.

Sodelujoče šole in domovi bodo deležni strokovne podpore pri načrtovanju in izvedbi gibalnih programov, prilagojenih njihovim potrebam, zmožnostim in zanimanjem, vključevali pa bodo različne z zdravjem povezane gibalne dejavnosti, kot so ples, borilne veščine, posebej zasnovane igre (t.i. Hudo dobre igre), fitnes, joga, plezanje, orientacija in druge dejavnosti, za katere bodo dijaki v sodelovalnem pristopu izrazili zanimanje in bodo skladne s cilji programa. Programi bodo potekali v šolskem ali domskem okolju, vendar pogosto na prostem.

Ekipa SLOfit bo skrbela za pripravo strokovnih izhodišč, strokovno usposabljanje kadra, ki bo vodil program, strokovno pomoč šolam pri izvedbi, spremljanje in evalvacijo gibalnih programov, ter za merjenje in analizo njihovega vpliva na zdravje, počutje, telesno zmogljivost  in gibalno pismenost dijakov in zaposlenih.

Ne odlašajte, prijavite se zdaj!

Projekt zMIGAJ! je tako odlična priložnost za srednje šole in dijaške domove, da svojim dijakom in zaposlenim ponudijo kakovostno in zabavno gibalno izkušnjo, ki bo prispevala k njihovemu zdravju in dobremu počutju. Poleg tega bodo sodelujoče ustanove postale del mreže partnerjev, ki si bodo izmenjevali izkušnje, znanje in dobre prakse na področju gibanja za zdravje.

Ne odlašajte, prijavite se zdaj in postanite del projekta, ki bo spremenil življenje vaših dijakov in zaposlenih na bolje. Gibanje je življenje, zato se zMIGAJT!

SLSofinanciraEvropsk...logoIfeelSlo1