X

Študija ARTOS – orodje za trajnostni razvoj otrok in mladine

  • 9. 08. 2016 09:21:00
  • Nazaj
Študija ARTOS – orodje za trajnostni razvoj otrok in mladine

Kakšen razvoj in katera trajnost, sprašujete?

Če bi lahko, bi radi vplivali na vse vidike otrokovega razvoja v biološkem, psihološkem in družbenem smislu, ampak povsem jasno nam je, da noben formalni ali neformalni izobraževalni sistem (razen narave v že izginulih predindustrijskih družbah) teh sanj še ni uresničil. Vendar pa, če lahko prispevamo k pozitivnim spremembam že samo nekaterih bioloških, psiholoških ali družbenih kazalcev, si lahko čestitamo, se potrepljamo po hrbtu in si rečemo: “Zaradi naše znanstvene raziskave so stvari drugačne. Zaradi nje imajo naši otroci boljše razvojne obete za prihodnost.” Enostavno skušamo narediti naš svet boljši. Ali ni to smisel znanosti?

Potem pa je tu še trajnost. Znanstveni izsledki niso namenjeni le načrtovanju intervencijskih programov. Naš cilj je, da bi uspešni intervencijski programi na področju telesne dejavnosti, ki so vedno časovno in denarno omejeni, postali redni programi v šolah in v otroškem vsakdanjem preživljanju prostega časa.

Naši otroci ne potrebujejo intervencijskih okolij, ki kmalu izginejo, ampak potrebujejo dolgoročno, varno in stabilno okolje za telesno dejavnost, ki kot perpetuum mobile deluje skozi celo življenje. Težimo k učbeniški definiciji trajnosti, ta pa je razvoj, ki izpolnjuje potrebe sedanjosti, ne da bi s tem ogrožal možnosti bodočih generacij, da tudi one izpolnijo svoje potrebe. Gre torej za trajnostno vzpostavitev pogojev kvalitetnega razvoja otrok, ki bodo na voljo tudi bodočim generacijam.

S tega vidika je ARTOS usmerjen k zbiranju visoko kvalitetnih podatkov o otroškem telesnem, gibalnem, psihološkem in družbenem razvoju ter o njihovih življenjskih slogih, da bi razvili in izpopolnili diagnostična orodja, hkrati pa zagotovili objektivno pridobljene argumente za uveljavitev ustreznih politik ter dvigniti splošno zavedanje, da osredotočanje izključno na ekonomski razvoj ignorira temeljne težnje človeške vrste po zdravem in kakovostnem življenju.

Preberite si več informacij o študiji ARTOS.