X

Moj SLOfit za zdravnike

Aplikacija Moj SLOfit vam omogoča vpogled v rezultate športnovzgojnega kartona (ŠVK) ter morebitnih drugih meritev (npr. o gibalnih dejavnostih najstnikov) vaših pacientov in vam pomaga pri vrednotenju njihovega telesnega in gibalnega razvoja ter zdravstvene ogroženosti glede na telesno pripravljenost.

ZA BOLJŠE SODELOVANJE

Naš cilj je omogočiti boljše sodelovanje med šolo in vami, zdravnikom, pri obravnavi posebnosti šolarjevega telesnega in gibalnega razvoja, kot so prekomerna prehranjenost, težave v gibalnem razvoju, slaba telesna drža, gibalna nadarjenost itd.

PREDNOSTI APLIKACIJE Moj SLOfit

Po uspešni prijavi vam aplikacija omogoča:

  • dostop do vsakoletnih rezultatov ŠVK meritev ter morebitnih drugih meritev (npr. o gibalnih dejavnostih najstnikov) za posameznega otroka,
  • prikaz otrokovih rezultatov v odnosu do vrstnikov in ovrednotenje iz vidika zdravstvenega tveganja,
  • dostop do navodil o izvedbi merskih nalog,
  • možnost tiskanja poročila za vsakega otroka.

DOSTOP SAMO ZA IZBRANE ZDRAVNIKE

Vpogled v šolarjeve SLOfit podatke prek aplikacije Moj SLOfit imajo le tisti zdravniki, ki jim starši oz. mladostniki kot uporabniki aplikacije Moj SLOfit omogočijo vpogled v SLOfit podatke šolarja. Soglasje zdravniku za vpogled je torej samo za tako določene šolarje, starš pa ga lahko tudi umakne.

Moj SLOfit je aplikacija, ki je na voljo:

  • staršem otrok, ki so dali soglasje, da je njihov otrok vključen v meritve za ŠVK in so v šolski sistem e-administracije vnesli svoj e-naslov, šola pa je pristopila v sistem SLOfit;
  • dijakom, ki imajo v šolskem sistemu e-administracije svoj e-naslov, šola pa je pristopila v sistem SLOfit.

Starši in dijaki pridobijo svoj dostop do podatkov, če se odzovejo na vabilo k registraciji v sistem SLOfit

Vstopi v Moj SLOfit