X

Predstavitev SLOfit v sliki in besedi

Oglejte si, kako na šolah organizirajo meritve za SLOfit oz. športnovzgojni karton.

Video prikazuje organizacijo in izvedbo SLOfit meritev, predstavlja merske naloge z navodili z izvedbo in opozarja na najpogostejše napake. Podrobnejša navodila so v knjigi Športnovzgojni karton.