Moj SLOfit za učitelje

Aplikacija Moj SLOfit vam omogoča vrednotenje zdravstvenega tveganja učencev na podlagi ŠVK rezultatov.

PREDNOSTI APLIKACIJE MOJ SLOfit

Po uspešni prijavi vam aplikacija omogoča:

 • dostop do vsakoletnih ŠVK rezultatov za posameznega šolarja,
 • prikaz otrokovih rezultatov v odnosu do vrstnikov in ovrednotenje iz vidika zdravstvenega tveganja,
 • dostop do navodil o izvedbi merskih nalog,
 • možnost tiskanja poročila za vsakega šolarja.

Če vam starš oz. mladostnik dovoli dostop tudi do drugih podatkov v SLOfit zbirki, vam aplikacija omogoča še: 

 • dostop do občasnih podatkov o gibalnih navadah šolarja in ovrednotenje le-teh iz vidika zdravstvenega tveganja ter uspešnosti morebitne intervencije, 
 • dostop do drugih zbranih podatkov, 
 • možnost tiskanja poročila o teh podatkih.  

IZPIS REZULTATOV

Izpis rezultata omogoča, da lahko pravilno ocenite otrokove telesne značilnosti in gibalne sposobnosti. To je osnova za:

 • načrtovanje pouka športne vzgoje,
 • usmerjanje učencev v dodatne ali dopolnilne športne dejavnosti,
 • svetovanje staršem o gibalnih dejavnosti otroka ter njegovih prehranjevalnih navadah,
 • sodelovanje z zdravnikom pri obravnavi posebnosti šolarjevega telesnega in gibalnega razvoja.

Moj SLOfit je aplikacija, ki je na voljo:

 • staršem otrok, ki so dali soglasje, da je njihov otrok vključen v meritve za ŠVK in so v šolski sistem e-administracije vnesli svoj e-naslov, šola pa je pristopila v sistem SLOfit;
 • dijakom, ki imajo v šolskem sistemu e-administracije svoj e-naslov, šola pa je pristopila v sistem SLOfit.

Starši in dijaki pridobijo svoj dostop do podatkov, če se odzovejo na vabilo k registraciji v sistem SLOfit

Vstopi v Moj SLOfit