Merske naloge SLOfit za študente

Večina merskih nalog, vključenih v merski sklop SLOfit študent, je dobro znana, saj ste se študenti z njimi srečevali že v osnovni in srednji šoli, nekaj pa smo jih dodali, da bi z njimi dobili boljše kazalnike zdravstvenih tveganj.

 

Telesna višina

TELESNA VIŠINA

nam daje podatek o dolžinski razsežnosti telesa. V obdobju otroštva telesna višina ves čas raste, z zaključkom adolescence pa se rast ustavi. V odrasli dobi telesna višina ostane konstantna, čeprav dnevno niha predvsem zaradi hidracije vretenčnih diskov. Tekom dneva so posamezniki najvišji zjutraj, najnižji pa zvečer. V odrasli dobi je nižanje telesne višine pokazatelj degenerativnih sprememb hrbtenice. Telesna višina skupaj z drugimi telesnimi merami omogoča oceniti stanje prehranjenosti in določiti morebiten negativen vpliv na nekatere gibalne merske naloge.


TELESNA MASA

nam daje podatek o skupni masi telesa. Posameznikova telesna masa se spreminja od rojstva naprej, priporočljivo pa je, da po končanem obdobju rasti zdravo telesno maso ohranjamo na približno enaki ravni skozi vse življenje. Grobo merilo zdrave telesne mase dobimo, če od telesne višine odštejemo 100. Telesna masa skupaj z drugimi telesnimi merami omogoča oceniti stanje prehranjenosti.

Telesna masa


Indeks telesne mase

INDEKS TELESNE MASE (ITM)

je splošni kazalnik sestave telesa, s katerim lahko posameznike razvrščamo v različne razrede prehranjenosti: podhranjenost, normalna prehranjenost, preddebelost in debelost. Prekomerna prehranjenost s seboj prinaša povečana tveganja obolevanja za srčno-žilnimi in presnovnimi boleznimi ter nekaterimi vrstami rakavih obolenj. ITM je zelo groba ocena prehranjenosti in nekateri posamezniki z višjo mišično maso se včasih znajdejo v kategoriji preddebelih, čeprav to niso. Če ima ob visokem ITM-ju nizke vrednosti kožne gube nadlahti, je posameznik zelo verjetno v območju normalne prehranjenosti. Največjim zdravstvenim tveganjem so izpostavljeni posamezniki, ki imajo ob visokem ITM tudi velik obseg pasu.


OBSEG PASU

nam daje podatek o kopičenju maščobe v centralnem delu telesa, ki je pri odraslih eden izmed bolj zanesljivih pokazateljev zdravstvenega tveganja z vidika obolevanja za srčno-žilnimi in presnovnimi boleznimi, saj ob povečani podkožni maščobi nakazuje tudi na za zdravje bolj ogrožajoče globoko maščevje.

Obseg pasu


Kožna guba nadlahti

KOŽNA GUBA NADLAHTI

nam daje podatek o količini maščobne mase. Ta se spreminja od rojstva naprej, v adolescenci se maščobna masa pri dekletih poveča bolj kot pri fantih. Visoke vrednosti kožne gube nadlahti so znak prekomerne prehranjenosti posameznika, kar povečuje zdravstveno tveganje za obolevanje za srčno-žilne bolezni, diabetes tipa 2 ter nekaterih vrste rakavih obolenj.


DOTIKANJE PLOŠČ Z ROKO

nam daje podatek o hitrosti izmeničnih gibov rok. Kaže tudi na sposobnost hitrega prenašanja impulzov našega živčnega sistema ter njegovega utrujanja. Nižje vrednosti te merske naloge lahko nakazujejo na slabšo prevodnost živčnega sistema, na prenizek tonus mišic rok in ramenskega obroča ali stabilizatorjev trupa, ki rokam dajejo oporo.

Dotikanje plošč z roko


Skok v daljino z mesta

SKOK V DALJINO Z MESTA

nam daje podatek o eksplozivni moči nog, ki kaže na našo sposobnost proizvajanja maksimalne sile. Nižje vrednosti te merske naloge lahko nakazujejo na premajhno mišično moč stegenskih mišic ali slabšo koordinacijo rok in nog pri odrivu.


POLIGON NAZAJ

nam daje podatek o koordinaciji gibanja v prostoru, ki kaže na sposobnost regulacije gibanja v prostoru v neobičajnih situacijah. Visoke vrednosti te merske naloge nakazujejo na nižjo sposobnost medsebojnega koordiniranja gibanja različnih delov telesa, kar povečuje tveganje poškodb pri reševanju nepričakovanih gibalnih situacij.

Poligon nazaj


Dviganje trupa

DVIGANJE TRUPA

nam daje podatek o vzdržljivosti v moči mišičja trupa, predvsem upogibalk kolka in abdominalnega mišičja. Nizke vrednosti te merske naloge kažejo na zmanjšano moč mišičja, ki je pomembno za stabilizacijo trupa in ohranjanje zdrave telesne drže.


PREDKLON NA KLOPCI

nam daje podatek o gibljivosti nog in spodnjega dela hrbtenice. Nizke vrednosti te merske naloge kažejo na prekratke zadnje stegenske mišice, kar predstavlja povišano tveganje poškodb pri sunkovitih gibih nog ter nezmožnost izvajanja gibanj nog s celotno amplitudo, pa tudi na zmanjšano gibljivost spodnjega dela hrbtenice. Hkrati je nizek rezultat te merske naloge lahko pokazatelj izpostavljenosti povišanem stresu, ki povečuje mišični tonus. Grobo merilo ustrezne gibljivosti nog in spodnjega dela hrbtenice je sposobnost, da smo se ob stegnjenih nogah sposobni s prsti rok dotakniti prstov nog.

Predklon na klopci


Vesa v zgibi

VESA V ZGIBI

nam daje podatek o moči in vzdržljivosti rok in ramenskega obroča. Kaže na našo sposobnost obvladovanja mase lastnega telesa, nižje vrednosti te merske naloge pa kažejo na prenizko moč rok in ramenskega obroča ter posledično tveganje neustrezne stabilizacije prsnega dela hrbtenice.


20-METRSKI STOPNJEVALNI TEK

nam daje podatek o aerobni moči posameznika. Je ena izmed najbolj uveljavljenih terenskih merskih metod, s pomočjo katere je mogoče pri posamezniku določiti njegovo sposobnost privzemanja kisika ob naporu. Nizke vrednosti te merske naloge nakazujejo na poslabšano aerobno vzdržljivost posameznika ter posledično povišano tveganje za srčno-žilna obolenja.

20m stopnjevalni tek


Vse, ki se udeležijo meritev, povprašamo tudi o njihovi telesni dejavnosti, na ta način pa lahko ponudimo podatek o tveganosti življenjskega sloga.


VRSTNIŠKO MERJENJE

Merjenje večinoma poteka prek vrstniškega merjenja, kjer študenti merite drug drugega, pri čemer vas podrobna navodila vodijo kako pravilno izmeriti določeno mersko nalogo. Na tak način vas želimo spodbuditi k pogostejšemu spremljanju stanja gibalne učinkovitosti in zdravstvenih tveganj.