X

Raziskovalna spoznanja iz SLOfit v bolj poljudnih pa tudi v prestižnih mednarodnih znanstvenih revijah

Izsledke naših preučevanj objavljamo v različnih domačih medijih (npr. časnik Delo, revije Za srce, Šport), njihova visoka znanstvena vrednost pa je dokazana z objavami v prestižnih znanstvenih revijah, kot je npr. Lancet.

Naše raziskovalno delo objavljamo v različnih medijih, saj želimo z njim seznaniti različne ciljne skupine. Ker si želimo čim večje uporabnosti naših raziskovalnih spoznanj, posvečamo pozornost tudi ustreznim objavam v slovenskem jeziku.

Znanstvena vrednost SLOfit izsledkov pa je dokazana s številnimi objavami znanstvenih člankov v mednarodnih znanstvenih revijah in vključitvijo SLOfit podatkov v mednarodne zbirke podatkov o telesnem in gibalnem razvoju otrok in mladine.

Med najbolj prestižne štejejo objave naših člankov v revijah:

  • Lancet (IF: 8,04),
  • e-Life (IF: 7,01),
  • American Journal of Human Biology (IF: 1,83),
  • Annals of Human Biology (IF: 1,81),
  • BMC Public Health (IF: 3,00),
  • International Journal of Environmental Research and Public Health (IF: 2,79),
  • Pediatric Obesity (IF: 2,94),
  • Public Health Nutrition (IF: 1,51).

Članek o globalnem trendu povečevanja prekomerne prehranjenosti v obdobju 1975-2014 (Lancet), kjer smo soavtorji raziskovalci iz skoraj celega sveta, sodi med 5 % najbolj branih znanstvenih člankov na svetu v letu 2016. Ena glavnih ugotovitev te analize je, da se je prekomerna prehranjenost po celotnem svetu tako povečala, da je prvič v zgodovini človeštva med odraslo populacijo več prekomerno prehranjenih kot podhranjenih.