X

SLOfit laboratorij

SLOfit sistem razvija Laboratorij za diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja, ki se nahaja na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, v sodelovanju z zavodom Fitlab.

Laboratorij se ukvarja s preučevanjem:

  • telesne dejavnosti ter njenimi kazalniki, kot so gibalne navade in telesni fitnes
  • zdravega telesnega razvoja ter njegovimi kazalniki, kot so rastni vzorci, prehranjevalne navade in sestava telesa, dejavnikov, ki vplivajo na telesno dejavnost ter telesni razvoj otrok in mladine


Vse to se zaradi hitrega spreminjanja življenjskih slogov otrok in mladine v zadnjih letih močno spreminja.

Spremembe v življenjskih slogih so posledica sprememb v družbenem, socialnem in fizičnem okolju, zato se laboratorij pri preučevanju teh problemov povezuje s strokovnjaki iz različnih področij: fizična antropologija, socialna antropologija, kineziologija, pediatrija, javno zdravje, razvojna psihologija. 

Ekipa SLOfit je aktivna tudi na mednarodnem področju in je trenutno vključena v kar nekaj Evropskih projektov: CrowdHEALTH, STOP, EUPASMOS, EuPEO in EU-PALS.