X

Fitbarometer

Zagotavljamo verodostojne informacije o telesni zmogljivosti populacije Poleg pomembne vrednosti za posameznika SLOfit omogoča tudi zanesljive informacije o spremembah v telesni zmogljivosti posameznih generacij ali skupin prebivalstva. Te informacije so lahko zelo pomembne za strateške odločitve, npr. vpeljavo določenih ukrepov, gibalnih programov.