X

Argumenti za ustrezno umestitev športne vzgoje in gibanja v šolski vsakdan

  • 16. 02. 2024 10:26:00
  • Nazaj
Argumenti za ustrezno umestitev športne vzgoje in gibanja v šolski vsakdan

V teh dneh se dogajajo za našo stroko izjemno pomembne stvari, zato je Zveza društev športnih pedagogov včeraj sklicala Zoom srečanje, na katerem je bilo okoli 100 udeležencev. Za vzpostavitev ustreznega učnih zmožnosti učencev je še posebej zaskrbljujoče, da so pripravljavci osnutka Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033 prezrli znanstvene argumente po za otroke potrebni sistemski vključitvi gibanja v šolski vsakdan, precej drugače kot to poteka na mnogih šolah sedaj. Znanstveni argumenti namreč kažejo, da bi dodatne ure športne vzgoje (kot zdravju in spoznavnim procesom najbolj koristno gibanje) pripomogle k večji učni uspešnosti pri drugih predmetih, torej bi povečale učinkovitost tega pouka. Gibalno bolj dejaven šolski vsakdan (poučevanje skozi gibanje, gibalni odmor, minute za zdravje) pa bi zmanjšal škodljiv sedeči čas učencev in prav tako omogočil večjo učinkovitost pouka. Zanemarjanje teh argumentov v osnutku je še posebej presenetljivo, ker so v vseh predhodnih razpravah udeleženci prepoznali pomen in se zavzemali za vsakodnevno športno vzgojo v osnovni šoli in vpeljavo že omenjenih oblik gibanja v pouk.

Sklep navedenega srečanja je zato bil, da športni pedagogi seznanijo starše, vodstva šol in druge učitelje o koristih športne vzgoje ter drugih možnih oblik gibanja v šoli. Za ta namen imajo na voljo strokovna izhodišča in pa predstavitev znanstvenih spoznanj o vplivu gibanja na spoznavni razvoj otrok.