X

Javnozdravstveni vidiki telesne dejavnosti: izkušnje in izzivi v Sloveniji in svetu

  • 31. 05. 2023 12:26:00
  • Nazaj
Javnozdravstveni vidiki telesne dejavnosti: izkušnje in izzivi v Sloveniji in svetu

V sredini maja je v M Hotelu Ljubljana potekalo strokovno srečanje za telesno dejavnost z mednarodno udeležbo z nazivom »Javnozdravstveni vidiki telesne dejavnosti«. Srečanje je organiziral NIJZ, glavni gost pa je bil ugleden profesor z Univerze v Kaliforniji San Diego dr. Michael Pratt. Dr. Pratt deluje na področju javnega zdravstva, je epidemiolog, in je osredotočen na telesno dejavnost. Predstavil je svoje področje raziskovanja, in pri tem obrazložil, kako se v svetu razvijajo javnozdravstvene politike na področju telesne dejavnosti, kako se razvija področje spremljanja telesne dejavnosti in kako to počnejo v Global Observatory for Physical Activity. Na posvetu so stanje telesne dejavnosti in telesne zmogljivosti v Sloveniji predstavljali tako mlajši kot tudi izkušenejši raziskovalci, med njimi prof. dr. Gregor Jurak in izr. prof. dr. Gregor Starc, ki sta razložila, kako lahko stanje telesne dejavnosti v Sloveniji – s sistemom SLOfit – posredno zaznavamo prek telesne zmogljivosti. Dr. Starc je to predstavil s podatki Športnovzgojnega obdobja iz obdobji pred, med in po ukrepih omejitve gibanja zaradi epidemije COVID-19. Dr. Jurak pa je predstavil moč povratne informacije o telesni zmogljivosti, ki je danes brezplačno dostopna vsakomur, in to ne le slovenski javnosti, ki ji je na voljo sistem SLOfit, ampak tudi prebivalcem vseh evropskih držav, ki jim je na voljo mednarodni sistem FitBack. Na posvetu je prišlo do izmenjave bogatih izkušenj in mnenj, tako gosta dr. Pratta, ki deluje v ZDA in nekaterih državah Južne Amerike, kot slovenskih predstavnikov NIJZ, Univerze v Ljubljani in Univerze na Primorskem. Ugotovili smo, da imamo v Sloveniji na področju javnega zdravstva razvite številne strategije in dejavnosti za spodbujanje gibalne dejavnosti in skrbi za telesno zmogljivost. Pri tem na področju otrok in mladostnikov strokovnjaki s področja kineziologije in strokovnjaki s področja javnega zdravstva precej uspešno sodelujemo, na področju odraslih in starostnikov pa je v sodelovanju še kar nekaj prostora za napredek.