X

Projekt Fit Pošta se zaključuje

  • 31. 05. 2023 09:16:00
  • Nazaj
Projekt Fit Pošta se zaključuje

Ker slaba ali nepopolna analiza na področju zdravja, počutja in zadovoljstva delavcev sodi med najpogostejše razloge za slabo učinkovitost ukrepov promocije zdravja pri delu, so se na Pošti Slovenije odločili, da skupaj s skupino SLOfit, sodelujejo v projektu Fit Pošta. 

Po natančni seznanitvi s težavami in obremenitvami izbranih poklicnih profilov ter njihovimi specifičnimi delovnimi pogoji, smo v skupini SLOfit skupaj s študenti na izbranem vzorcu zaposlenih  tako izpeljali meritve SLOfit odrasli in meritve 24-urnega gibalnega vedenja s pametnimi napravami.  

Po tej podrobni analizi stanja v podjetju, pa smo s študenti več fakultet iz različnih programov (kineziologija, športna vzgoja, živilstvo in prehrana, medicina, fizioterapija in psihologija) za zaposlene na Pošti Slovenije in sodelujoče v projektu pripravili predavanja in delavnice o zdravem življenjskem slogu, z namenom izboljšanja zdravja in počutja tako na delovnem mestu kot izven njega. Na ta način smo jih skušali ozavestili o pomenu dobre telesne zmogljivosti, potrebne količine in intenzivnosti telesne dejavnosti, zdrave prehrane in krepitve duševnega zdravja.  

Predavanja so vključevala gibalne delavnice, kjer so se seznanili z različnimi vajami in sprostitveno-dihalnimi tehnikami, ki jih lahko uporabijo kot aktivni odmor znotraj delovnega časa. Pri delavnici zdrave prehrane so oblikovali zdravi krožnik, ki je vseboval vsa potrebna hranila za telo, opremljeni z novimi informacijami pa bodo od zdaj naprej poskusili v svoj vsakdan vpeljati in ponotranjiti nekaj sprememb ter tako izboljšati svoje zdravje, počutje in povečati zadovoljstvo. Več o ponudbi SLOfit za podjetja izveste na tej povezavi

Projekt s polnim imenom Fit Pošta: Razvoj preventivne in kurativne gibalne obravnave za zdravje, dobro počutje ter visoko delovno učinkovitost zaposlenih v Pošti Slovenije, ki je trajal šest mesecev, poteka v okviru Javnega razpisa »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023«.  

02_Pošta_mala