X

Evropski projekt CrowdHEALTH

  • 2. 02. 2018 09:18:00
  • Nazaj
Evropski projekt CrowdHEALTH

Fakulteta za šport skupaj z 18 parterji iz različnih delov Evrope in Tajvana sodeluje v mednarodnem projektu CrowdHEALTH, financiranem znotraj H2020, s katerim želimo uvesti t.i. celostne kartoteke zdravja (ang. Holistic Health Records - HHRs) za povezovanje vseh vidikov zdravja. To pomeni, da so v takšne kartoteke vključena z zdravjem povezana dejstva, kot so klinični podatki, diagnoze, zdravila, genomika in informacije, kot so prehrana, izbire življenjskega sloga (npr. telesne dejavnosti), telesna zmogljivost, okoljski pogoji, podatki različnih senzorjev (nameščenih doma ali v oblačilih in dodatkih) ter socialni podatki. Na podlagi vseh teh bogatih podatkov bo CrowdHEALTH izdelal IKT platforme, ki bodo namenjene podpori odločevalcem na področju javnega zdravja za oblikovanje politik in sodelovanja z različnimi deležniki. CrowdHEALTH bo izdelal in preveril delovanje na več pilotnih okoljih.

V Sloveniji bo potekal pilotni projekt javnega okolja, na podlagi katerega bo izdelan in preverjen sistem povezovanja podatkov SLOfit o telesnem in gibalnem razvoju, pridobljenih v šolskem okolju, z zdravstvenimi podatki, ki so dostopni šolskim zdravnikom in pediatrom. Izdelana bo platforma, imenovana Moj SLOfit, ki bo omogočala prikazovanje podatkov SLOfit z vidika trenutnega zdravstvenega tveganja in z vidika napovedovanja razvoja in tveganj, hkrati pa bo ta platforma uporabnikom omogočala dopolnjevanje podatkov SLOfit z drugimi podatki, kot npr. s podatki o telesni dejavnosti, spanju ipd. Platforma bo omogočala tudi, da bodo starši lahko te podatke otrok delili s komerkoli, torej bodo lahko sami odločali o tem, kateri strokovnjak (npr. zdravnik specialist, pediater, trener, itd.) bo lahko pod določenimi pogoji vpogledal v podatke. Tovrstni podatki bodo lahko tudi podlaga za učinkovit skupnostni pristop, ki bo zagotovil usklajeno delovanje različnih deležnikov ob hkratnem zagotavljanju možnosti sodelovanja v vseh procesih odločanja o ukrepih, hkrati pa bo omogočal tudi zelo učinkovit nadzor uspešnosti vseh ukrepov ter identifikacijo vrzeli in slabosti delovanja posameznih sistemov.