X

Preverjanje telesnih zmogljivosti SLOfit odrasli

 • 20. 05. 2021 12:09:00
 • Nazaj
Preverjanje telesnih zmogljivosti SLOfit odrasli

Sklop merskih nalog SLOfit odrasli je primeren in varen za vse odrasle osebe ne glede na njihovo starost oziroma zdravstveno stanje. Pred izvedbo gibalnih nalog vsak merjenec izvede sklop presejalnih merskih nalog in reši presejalni vprašalnik. Glede na rezultate presejalnih merskih nalog in presejalnega vprašalnika se individualno pogovori z vodjo meritev o morebitnih omejitvah in zdravstvenih težavah. Glede na pogovor in rezultate presejalnega sklopa vodja meritev merjencu določi sklop gibalnih nalog, ki jih je sposoben izvesti in so zanj popolnoma varne.

V presejalni sklop merskih nalog SLOfit odrasli je vključeno:

 1. Merjenje arterijskega krvnega tlaka v mirovanju,
 2. Merjenje frekvence srca v mirovanju ,
 3. Merjenje nasičenosti kisika v krvi v mirovanju,
 4. Vstajanje s stola 30 sekund.
 5. Reševanje presejalnega vprašalnika
 6. Pogovor z vodjo meritev

Pred izvedbo gibalnih nalog imajo merjenci tudi vodeno ogrevanje in izvedejo meritve telesne višine, mase in obsega pasu.

Po ogrevanju pa sledi sklop gibalnih nalog glede, ki je prilagojen glede na merjenčeve omejitve. Gibalne naloge si sledijo v naslednjem vrstnem redu:

 1. Navpični skok (Gibalna naloga navpični skok se uporablja za oceno eksplozivne moči nog. Z nalogo ocenimo posameznikovo sposobnost proizvajanja maksimalne sile s pomočjo nog, ki je zelo pomembna pri vsakdanjih opravilih).
 2. Stisk pesti (Namen merske naloge stisk pesti je ugotoviti največjo statično moč mišic dlani, zapestja in podlahti. Dobra moč ročnega prijema je pomembna za vsakodnevno življenje, za različne ročne spretnosti in tudi za različne športe).
 3. T-test (T-test je pokazatelj agilnosti, t.j. sposobnosti hitrega spreminjanja hitrosti in smeri gibanja celega telesa v prostoru. Ta naloga kaže na reakcijski čas, časovno usklajenost gibanja, predvidevanje, vizualno zaznavo in usklajenost gibanja celega telesa).
 4. Dotikanje plošč z roko (Dotikanje plošč z roko je pokazatelj hitrosti izmeničnega premikanja rok v določenem času. Naloga ocenjuje sposobnost hitrega prenašanja živčnih impulzov in utrujanja našega perifernega živčnega sistema).
 5. Predklon sede (Z mersko nalogo predklon sede merimo gibljivost nog in spodnjega dela hrbtenice. Grobo merilo ustrezne gibljivosti je, da smo se s stegnjenimi nogami sposobni s prsti rok dotakniti prstov nog. Večja gibljivost na splošno omogoča bolj kakovostno izvedbo gibov, saj lahko gibanje izvajamo v večji amplitudi in bolj usklajeno).
 6. Sorensenov test (S pomočjo Sorensenovega testa ocenimo izometrične vzdržljivost mišic iztegovalk trupa, s tem pa napoved bolečine v spodnjem delu hrbta v naslednjih nekaj letih. Dobro razvita tovrstna mišična vzdržljivost je pomembna za preprečevanje poškodb, saj omogoča ustrezno telesno držo, zdravje spodnjega dela hrbtenice in celotno delovanje telesa).
 7. 6-minutni test hoje (Merska naloga 6-minutni test hoje izmeri razdaljo, ki jo merjenec v tem času prehodi. S tem pa ocenimo posameznikovo srčno-dihalno vzdržljivost, sposobnost prenosa kisika do mišic in njegove izrabe v aerobnih procesih. Močno srce, ožilje in pljuča olajšajo vsakodnevne napore, prav tako pa je visoka raven aerobne moči povezana z zmanjšanjem tveganja za nastanek nenalezljivih kroničnih bolezni in prezgodnjo smrt).

Po koncu meritev sledi individualna razlaga rezultatov posameznih merskih nalog in vpis rezultatov v aplikacijo MojSLOfit, ki vam bo omogočala vseživljensko spremljanje vaše telesne zmogljivosti.