X

Velika večina šol zaradi odločitve ministrstva, da letos ne sofinancira oddelkov z dodatno športno ponudbo, teh programov v naslednjem šolskem letu ne bo izvajala

  • 19. 04. 2021 11:34:00
  • Nazaj
Velika večina šol zaradi odločitve ministrstva, da letos ne sofinancira oddelkov z dodatno športno ponudbo, teh programov v naslednjem šolskem letu ne bo izvajala

Pred mesecem dni je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sprejelo odločitev, da letos ne bo sofinanciralo oddelkov z dodatno športno ponudbo, prek katerih so mnoge šole zagotavljale svojim učencem enostavno logistično in cenovno dostopno vsaj eno uro kakovostnega gibanja dnevno za učence razredne stopnje. Mnoge šole so pričele z izvajanjem takšnega programa z začetkom šolskega leta in so načrtovale za njegovo realizacijo tudi sredstva ministrstva, sedaj pa bodo morale ta primanjkljaj pokriti drugače. Zaradi te njihove negativne izkušnje nas je zanimalo, kako je odločitev ministrstva vplivala na njihovo razmišljanje za izvedbo tega programa v prihodnje.

Na FITbarometer vprašanje glede tega je skupno odgovorilo 41 predstavnikov šol, četrtina (10) jih v tem šolskem letu izvaja oddelke z dodatno športno ponudbo, od tega jih je 90 % načrtovalo te programe sofinancirati iz sredstev MIZŠ.

In kako negativno je odvzem možnosti sofinanciranja tega programa vplival na načrtovanje izvedbe programa v prihodnjem šolskem letu? Pred razpisom je izvedbo načrtovalo 56 % vprašanih šol, po objavi novega razpisa pa le še 17 %.

V času, ko bi se morali vsi skupaj truditi, da otroci in mladostniki nadoknadijo padec v gibalni učinkovitosti in jim omogočati čim več kakovostnih športnih programov, je torej nedomišljena poteza ministrstva prisilila k zapiranju tovrstnih programov. Ukinitev pa ima tudi dolgoročne posledice. Dodaten izziv financiranja tega programa namreč predstavlja dejstvo, da se šolsko leto ne ujema s koledarskim, po katerem za ta program razpisuje sredstva ministrstvo. Ministrstvo tudi zahteva, da šola dokaže porabo sredstev v tekočem letu. Če/ko se bo ministrstvo znova odločilo, da sofinancira ta program, bo moralo to skomunicirati s šolami to vsaj eno leto v naprej, sicer lahko šole v istem letu pridobijo sredstva samo za jesensko obdobje.