X

Več kot četrtina otrok se ni vrnila v športne klube

  • 26. 03. 2021 09:04:00
  • Nazaj
Več kot četrtina otrok se ni vrnila v športne klube

Pred dobrim mesecem so se, po drugem valu epidemije COVID-19, otroci in mladostniki zopet vrnili na treninge v športna društva in klube. Informacije iz tujine niso spodbudne, saj se po epidemiji v šport niso vrnili vsi otroci in mladostniki, opazili pa so tudi spremembe v njihovi motivaciji. V anketi FITbarometer nas je zanimalo, kakšne spremembe pri slovenskih otrocih in mladostnikih opažajo njihovi trenerji.

85 % vprašanih trenerjev je odgovorilo, da so, ob rahljanju omejitev zaradi širjenja virusa COVID-19, pričeli s trenažnim procesom. Povprečno se je v športne klube vrnilo 71 % otrok in mladostnikov, manj spodbuden pa je podatek, da je kar 28 % trenerjev poročalo, da se je vrnilo 50 % otrok ali manj. Najbolj negativno nas je presenetil podatek, da se je ponekod v šport vrnilo tudi manj kot 20 % otrok.

Ob vračanju v šport trenerji zaznavajo upad v pogostosti obiskovanja treningov in v motivaciji otrok ter mladostnikov. 40 % vprašanih trenerjev poroča, da otroci manj pogosto obiskujejo treninge, kot pred začetkom 2. vala, 39 % pa jih poroča, da so otroci in mladostniki manj motivirani za treninge.

Več mesečna odsotnost otrok in mladostnikov iz športnih igrišč in dvoran, je pustila nezanemarljive posledice tudi pri mladih športnikih samih. Omogočimo jim nemoteno treniranje in jih spodbujajmo za športno dejavnost! Le s skupnimi močmi bomo premagali negativne posledice pomanjkanja gibanja.