X

Upad gibalnih sposobnosti otrok med epidemijo

  • 22. 09. 2020 15:27:00
  • Nazaj
Upad gibalnih sposobnosti otrok med epidemijo

Po izteku epidemije so v maju in juniju učitelji športne vzgoje na 100 osnovnih šolah izvedli meritve ŠVK z 20.000 osnovnošolci. Zbrane podatke otrok smo primerjali z njihovimi rezultati v predhodnem šolskem letu in upad vseh gibalnih sposobnosti je bil velik, največji pri vzdržljivosti in koordinaciji celotnega telesa. Poleg tega se je pri več kot polovici otrok povečal delež podkožnega maščevja, kar se je pokazalo tudi v skokovitem porastu deleža debelih otrok v zadnjem letu.

Pri tem so bili najbolj prizadeti gibalno najbolj dejavno otroci, saj so ti otroci z uvedbo karantene utrpeli največjo škodo (zaprti so bili tudi športni klubi in društva). V letošnjem letu beležimo najnižji odstotek gibalno visoko učinkovitih otrok, v vsej zgodovini ŠVK meritev.

Ker se gibalna učinkovitost povezuje tudi z zdravjem, šolsko uspešnostjo otrok, pozornostjo ipd., se bodo posledice upada gibalne učinkovitosti otrok poznale tudi na drugih področjih njihovega življenja: v upadu odpornosti, krajši pozornosti, zdravstvenih težavah, nižji šolski uspešnosti.

Predvidevamo, da bodo posledice karantene spremljale generacije otrok še nekaj let, pri tem pa jim lahko pomagamo predvsem s sistemskimi rešitvami in s spodbujanjem gibanja, kjer pa je ključno, da ob morebitni ponovni uvedbi karantene, ne zapremo igrišč in telovadnic, ampak jih pustimo odprte in spodbujamo otroke, da se gibajo.

Več o novinarski konferenci si lahko preberete tukaj.

Ključne ugotovitve so predstavljene v poročilu, predlogi za dvig kakovosti športne vzgoje pa so predstavljeni v članku.