X

Javni natečaj HUDOdobra TELOvadnica

  • 24. 03. 2017 14:37:00
  • Nazaj
Javni natečaj HUDOdobra TELOvadnica

Namen natečaja je opozoriti na nujnost posodobitve šolskih telovadnic z vidika zagotavljanja kakovostne in varne vadbe, ki bo različnim ciljnim skupinam šolskih telovadnic omogočila ustrezno telesno zmogljivost ter posledično zdravje. Iz didaktičnega in razvojnega vidika je pomemben element takšne posodobitve strokovno primerna ter varna športna oprema.   
 
Končni cilj natečaja je, da se celostno posodobi ena šolska telovadnica, ki bo narejena in opremljena v skladu s strokovnimi priporočili Fakultete za šport in bo služila kot vzorčni primer nadaljnje posodobitve podobnih šolskih telovadnic. 
 
S temi pravili in navodili organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v izboru nagrad natečaja. 
 
Kdo lahko sodeluje? 
 
Na natečaju lahko sodelujejo vse osnovne in srednje šole s sedežem v Republiki Sloveniji. Posnetek oz. kolaž fotografij pod mentorstvom učiteljev izdelajo šolarji. S prijavo na natečaj šola soglaša s pravili sodelovanja v izboru pod pogoji, navedenimi v teh pravilih. 
 
Tematika natečaja 
 
Šole na izviren, zanimiv način izdelajo kratek posnetek oz. kolaž fotografij na temo »HUDOdobra TELOvadnica«. Posnetek naj prikaže uporabo športne opreme v šolski telovadnici z namenom razvoja telesnih zmogljivosti. V posnetku so lahko prikazane testne naloge SLOfit, fotografije izvajanja športnovzgojnega kartona (ŠVK) izpred desetletij in tudi druge gibalne naloge, ki pa morajo biti izbrane skladno s telesnimi zmogljivostmi sodelujočih, tako da zanje niso nevarne. V posnetek je lahko vključena tudi stara športna oprema ali pa se v njem na zanimiv način prikaže dotrajanost šolske telovadnice.  Ključne stvari, na katere bo pozorna žirija, bodo sporočilnost (ki izhaja iz besedne igre naslova projekta HUDOdobra TELOvadnica - HUDO TELO, dobra vadba), izvirnost, ustvarjalnost, enostavnost, pomenskost, hudomušnost, tehnična dovršenost in estetika posnetka. Pri šolah, ki bodo prišle v ožji izbor za nagrado, bo žirija ovrednotila tudi prikaz stanja šolske telovadnice, ki ga bodo te šole posredovale naknadno na posebnem obrazcu.    Kaj je potrebno upoštevati pri pripravi posnetka? 
 
Posnetek je lahko dolg največ 90 sekund in velik do 300 MB. V njem je lahko animirano besedilo in slike, lahko predstavlja tudi kolaž fotografij. Posnetek lahko vsebuje tudi glasbo. Šola je pri pripravi posnetka dolžna spoštovati določila zakona, ki ureja avtorsko pravico; upoštevati tako materialne kot moralne avtorske pravice, kadar v posnetek vključi gradiva drugih avtorjev (fotografije, slike, glasbo ipd.) oziroma uporabiti gradiva, ki niso avtorskopravno varovana. Pri vseh gradivih za posnetek (fotografije, slike, glasba) mora šola upoštevati avtorske pravice oz. uporabiti gradiva, ki niso avtorsko zaščitena. Posnetek mora biti shranjen v formatih avi ali mp4.  
 
Način sodelovanja 
 
Šola lahko sodeluje v natečaju tako, da najkasneje do 26.4.2017 na spletnem mestu http://www.hudodobra-telovadnica.si/ preko prijavnega obrazca izpolnite podatke za šolo. Več informacij v o natečaju v priponki. 


 

Attachments

  1. natecaj HUDOdobra TELOvadnica_ZT.pdf 24. 03. 2017 14:57:44