X

Slovenski 19-letniki in 19-letnice med višjimi na svetu.

  • 13. 11. 2020 19:00:00
  • Nazaj
Slovenski 19-letniki in 19-letnice med višjimi na svetu.

V prestižni znanstveni reviji The Lancet, ki izhaja že od leta 1823 in je po vplivu med 165 znanstvenimi revijami s področja splošne medicine uvrščena na 2. mesto, je izšel članek, ki predstavlja podatke o trendu telesne višine otrok in mladostnikov med leti 1985 in 2019. V raziskavo so bili vključeni podatki iz 200 držav za skupno več kot 65 milijonov merjencev. Ekipa SLOfit je k raziskavi prispevala pomemben delež podatkov, ki predstavljajo več kot 30 let konsistentnega dela tako snovalcev Športnovzgojnega kartona in učiteljev športne vzgoje kot tudi drugih raziskovalcev, ki so še ali so bili udeleženi v proces. Na tem mestu velja ponovno poudariti, da takšne količine podatkov (sorazmerno glede na število prebivalstva) v preučevanem obdobju ni uspela zbrati in obdelati nobena druga država. Za to smo zaslužni vsi, ki redno prispevamo k delovanju Športnovzgojnega kartona in zato je to uspeh vseh nas športnih pedagogov.

Ugotovitve kažejo, da najvišji 19-letniki živijo na Nizozemskem s povprečno višino 183,8 cm pri fantih in 170,4 cm pri dekletih. Pri fantih sledijo Črna gora (183,3 cm), Estonija (182,8 cm) ter Bosna in Hercegovina (182,5 cm); pri dekletih pa Črna gora (170,0 cm), Danska (169,5 cm) in Islandija (168,9 cm). Slovenski 19-letni fantje so pri povprečnih 181,0 cm skupaj s slovaškimi fanti na 9. mestu, slovenska dekleta pa pri povprečnih 167,2 cm na 13. mestu. Sodimo torej med najvišje narode na svetu, kar nam med drugim daje tudi dobre možnosti za mednarodno uspešnost v mnogih športih.