X

SLOfit – več kot le meritve

Poročilo prikaže, kam se uvršča posamezen rezultat glede na isto stare vrstnike in glede na zdravstveno ogroženost.

Rezultati meritev vam lahko povedo zelo veliko, če si znate rezultate pravilno razložiti. Tu predstavljamo kako razumeti izpis rezultatov meritev in kako si razložiti posamezne rezultate merskih nalog. Aplikacija omogoča tudi vrsto drugih analiz, npr. izdelavo poročila o telesni zmogljivosti, možnost dodeljevanja dostopa do svojih Moj SLOfit podatkov drugim (npr. kineziologu, zdravniku), dodatne meritve in poročila o njih (npr. o gibalnem vedenju). Če imate kot uporabnik v aplikaciji shranjene rezultate iz šolskega obdobja, vam bo v istih oz. primerljivih merskih nalogah prikazan trend rezultatov iz otroštva v odraslo dobo.  

Vrednotenje rezultatov s pomočjo centilnih vrednosti 

Za vsako mersko nalogo SLOfit odrasli izračunamo centilno vrednost surovega rezultata, ki nam daje podatek o tem, kam se uvršča posamezen rezultat na lestvici od 1 do 100 pri posameznem spolu in starosti. Na ta način lahko centilne vrednosti različnih merskih nalog med seboj neposredno primerjamo. 

 • Centilna vrednost 50 pomeni, da je rezultat določene merske naloge enak nacionalnemu povprečju. 
 • Če je centilna vrednost npr. 60, pomeni, da je rezultat boljši od 60 % rezultatov odraslih iste starosti in spola. 

Za posamezne merske naloge smo določili območja zdravstvenega tveganja za posamezen rezultat: 

 • Telesna višina in telesna masa nimata označenih območij tveganja, ker to ni smiselno. 
 • Rezultate indeksa telesne mase in obsega pasu razvrščamo v 4 različna območja:
  • Rumena barva: SUH,
  • Zelena barva: OBIČAJEN / USTREZEN,
  • Oranžna barva: PREDEBEL,
  • Rdeča barva: DEBEL.
 • Rezultate vseh gibalnih merskih nalog razvrščamo v 3 območja:
  • Zelena barva: ZDRAVO,
  • Rumena barva: POTREBNO IZBOLJŠANJE,
  • Rdeča barva: TVEGANO – POTREBNO IZBOLJŠANJE.

Ko imamo zbranih dovolj podatkov o rezultatih odrasle populacije, nam centilna vrednost takoj pove, kje v populaciji se nahajamo. Če boste meritve redno izvajali vsako leto, boste lahko opazovali trend razvoja, vzdrževanja ali upada telesne zmogljivosti. 

Vstopi v Moj SLOfit  ali   REGISTRIRAJ SE v SLOfit odrasli