HUDOdobra TELOvadnica 

 

Namen projekta je opozoriti na nujnost posodobitve šolskih telovadnic z vidika zagotavljanja kakovostne in varne vadbe, ki bo različnim ciljnim skupinam šolskih telovadnic omogočila ustrezno telesno zmogljivost ter posledično zdravje. Pomemben element takšne posodobitve je iz didaktičnega in razvojnega vidika strokovno primerna ter varna športna oprema. Končni cilj projekta je, da se celostno posodobi ena šolska telovadnica, ki bo narejena v skladu s strokovnimi priporočili Fakultete za šport in bo služila kot vzorčni primer nadaljnje posodobitve podobnih šolskih telovadnic.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport pod pokroviteljstvom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, objavlja javni natečaj za posnetek/kolaž fotografij HUDOdobra TELOvadnica.

Namen natečaja je opozoriti na nujnost posodobitve šolskih telovadnic z vidika zagotavljanja kakovostne in varne vadbe, ki bo različnim ciljnim skupinam šolskih telovadnic omogočila ustrezno telesno zmogljivost ter posledično zdravje. Iz didaktičnega in razvojnega vidika je pomemben element takšne posodobitve strokovno primerna ter varna športna oprema.   
 
Končni cilj natečaja je, da se celostno posodobi ena šolska telovadnica, ki bo narejena in opremljena v skladu s strokovnimi priporočili Fakultete za šport in bo služila kot vzorčni primer nadaljnje posodobitve podobnih šolskih telovadnic. 
 
S temi pravili in navodili organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v izboru nagrad natečaja. 
 

Rezultat iskanja slik za hudo dobra telovadnica

Kdo lahko sodeluje? 

Na natečaju lahko sodelujejo vse osnovne in srednje šole s sedežem v Republiki Sloveniji. Posnetek oz. kolaž fotografij pod mentorstvom učiteljev izdelajo šolarji. S prijavo na natečaj šola soglaša s pravili sodelovanja v izboru pod pogoji, navedenimi v teh pravilih. 

Tematika natečaja 

Šole na izviren, zanimiv način izdelajo kratek posnetek oz. kolaž fotografij na temo »HUDOdobra TELOvadnica«. Posnetek naj prikaže uporabo športne opreme v šolski telovadnici z namenom razvoja telesnih zmogljivosti. V posnetku so lahko prikazane testne naloge SLOfit, fotografije izvajanja športnovzgojnega kartona (ŠVK) izpred desetletij in tudi druge gibalne naloge, ki pa morajo biti izbrane skladno s telesnimi zmogljivostmi sodelujočih, tako da zanje niso nevarne. V posnetek je lahko vključena tudi stara športna oprema ali pa se v njem na zanimiv način prikaže dotrajanost šolske telovadnice. Ključne stvari, na katere bo pozorna žirija, bodo sporočilnost (ki izhaja iz besedne igre naslova projekta HUDOdobra TELOvadnica - HUDO TELO, dobra vadba), izvirnost, ustvarjalnost, enostavnost, pomenskost, hudomušnost, tehnična dovršenost in estetika posnetka. Pri šolah, ki bodo prišle v ožji izbor za nagrado, bo žirija ovrednotila tudi prikaz stanja šolske telovadnice, ki ga bodo te šole posredovale naknadno na posebnem obrazcu.   

Kaj je potrebno upoštevati pri pripravi posnetka? 
 
Posnetek je lahko dolg največ 90 sekund in velik do 300 MB. V njem je lahko animirano besedilo in slike, lahko predstavlja tudi kolaž fotografij. Posnetek lahko vsebuje tudi glasbo. Šola je pri pripravi posnetka dolžna spoštovati določila zakona, ki ureja avtorsko pravico; upoštevati tako materialne kot moralne avtorske pravice, kadar v posnetek vključi gradiva drugih avtorjev (fotografije, slike, glasbo ipd.) oziroma uporabiti gradiva, ki niso avtorskopravno varovana. Pri vseh gradivih za posnetek (fotografije, slike, glasba) mora šola upoštevati avtorske pravice oz. uporabiti gradiva, ki niso avtorsko zaščitena. Posnetek mora biti shranjen v formatih avi ali mp4.  
 

Način sodelovanja 
 
Šola lahko sodeluje v natečaju tako, da najkasneje do 26.4.2017 na spletnem mestu www.hudodobratelovadnica.si:  prek obrazca v aplikaciji vpiše: naziv in naslov šole, ime, priimek in elektronski naslov odgovorne osebe, naslov posnetka;  odda posnetek oz. kolaž fotografij za natečaj;  prek obrazca v aplikaciji poda izjavo: o da so posamezniki na posnetku, v primeru učencev osnovne šole pa njihovi starši oziroma skrbniki, privolili v javno objavo posnetka, če bo ta nagrajen; o da je pri pripravi posnetka upoštevala avtorske pravice; o da se strinja s pravili in pogoji za sodelovanje v izboru natečaja. 

Nagrade 
 
1. Športna oprema za celostno posodobitev šolske telovadnice vključno z montažo, v vrednosti 55.000 EUR (skupaj z DDV) po prodajnem katalogu podjetja Elan Inventa, in strokovna pomoč zmagovalcu natečaja pri pripravi zasnove in projekta celostne posodobitve šolske telovadnice.

2. 3 x športna oprema podjetja Elan Inventa za SLOfit meritve (konzolni drog, blazine, skrinja, merilna deska za predklon, prevleka za skok v daljino, kaliper), strokovna literatura za posodobitev šolske telovadnice ter dodatno še 2 klopi, velika odrivna deska in koza.

3. 6 x športna oprema podjetja Elan Inventa za SLOfit meritve (konzolni drog, blazine, skrinja, merilna deska za predklon, prevleka za skok v daljino, kaliper) in strokovna literatura za posodobitev šolske telovadnice. 
 
Šole, katerih prispevke bo žirija uvrstila med 10 najboljših predlogov, bo organizator v sodelovanju s podjetjema Elan Inventa in Zavarovalnica Triglav nagradil z novo opremo za izpeljavo SLOfit oz. ŠVK meritev ter strokovno literaturo za posodobitev šolske telovadnice. Šole bodo o izboru obveščene najkasneje 1.6.2017, nagrado pa bodo prejele najkasneje do 15.9.2017.  Šole, katerih prispevke bo žirija uvrstila med 4 najboljše predloge, bo organizator v sodelovanju s podjetjema Elan Inventa in Zavarovalnica Triglav nagradil še z dodatno športno opremo (2 klopi, velika odrivna deska in koza). Šoli, katere posnetek bo zbral največ všečkov, bo organizator v sodelovanju s podjetjema Elan Inventa in Zavarovalnica Triglav podaril športno opremo za celostno posodobitev šolske telovadnice ter ji strokovno svetoval pri prenovi. Ta šola bo o izboru obveščena najkasneje 23.6.2017, nagrado pa bo prejela do 1.9.2018 skladno s pogoji koriščenja glavne nagrade.  


Več o projektu si preberite v pravilih natečaja.