X

Moj SLOfit za zdravnike

Aplikacija Moj SLOfit vam omogoča vpogled v SLOfit rezultate (športnovzgojni karton) vaših pacientov in vam pomaga pri vrednotenju njihovega telesnega in gibalnega razvoja ter zdravstvene ogroženosti glede na telesno pripravljenost.

ZA BOLJŠE SODELOVANJE

Naš cilj je omogočiti boljše sodelovanje med šolo in vami, zdravnikom, pri obravnavi posebnosti šolarjevega telesnega in gibalnega razvoja, kot so prekomerna prehranjenost, težave v gibalnem razvoju, slaba telesna drža, gibalna nadarjenost itd.

PREDNOSTI APLIKACIJE Moj SLOfit

Po uspešni prijavi vam aplikacija omogoča:

  • dostop do vsakoletnih rezultatov SLOfit meritev za posameznega otroka,
  • prikaz otrokovih rezultatov v odnosu do vrstnikov in ovrednotenje iz vidika zdravstvenega tveganja,
  • dostop do navodil o izvedbi merskih nalog,
  • možnost tiskanja poročila za vsakega otroka.

DOSTOP SAMO ZA IZBRANE ŠOLSKE ZDRAVNIKE

V okviru tega projekta imajo vpogled v šolarjeve SLOfit podatke le izbrani šolski zdravniki in to samo za tiste otroke, katerih starši podajo soglasje za ta namen. Soglasja staršev zbirajo šole, ki opredelijo tudi pristojnost izbranemu šolskemu zdravniku, tako da sam zdravnik s tem nima nobenih opravil.

Za prihodnje si želimo, da bi bila ta aplikacija dostopna vsem zdravnikom, ki obravnavajo otroke in mladostnike.

Moj SLOfit je pilotna aplikacija, ki je trenutno na voljo le šolarjem, njihovim staršem, učiteljem in zdravnikom, vključenim v projekt Uživajmo v zdravju. Dostop do aktualnih podatkov, kjer so rezultati prikazani drugače kot v knjigi Športnovzgojni karton je mogoč z uporabniškim imenom in geslom, na voljo pa bo do konca leta 2016. Od januarja 2017 bo dostop do podatkov še vedno omogočen, vendar pa podatki ne bodo več ažurni.

Vstopi v Moj SLOfit

V prihodnje želimo takšno aplikacijo ponuditi vsem, ki so vključeni v SLOfit. Če se vam zdi ideja zanimiva, nam to sporočite