X

Moj SLOfit za učitelje

Aplikacija Moj SLOfit vam omogoča vrednotenje zdravstvenega tveganja učencev na podlagi SLOfit oz. ŠVK rezultatov.

PREDNOSTI APLIKACIJE MOJ SLOfit

Po uspešni prijavi vam aplikacija omogoča:

  • dostop do vsakoletnih SLOfit rezultatov za posameznega šolarja,
  • prikaz otrokovih rezultatov v odnosu do vrstnikov in ovrednotenje iz vidika zdravstvenega tveganja,
  • dostop do navodil o izvedbi merskih nalog,
  • možnost tiskanja poročila za vsakega šolarja.

IZPIS REZULTATOV

Izpis rezultata omogoča, da lahko pravilno ocenite otrokove telesne značilnosti in gibalne sposobnosti. To je osnova za:

  • načrtovanje pouka športne vzgoje,
  • usmerjanje učencev v dodatne ali dopolnilne športne dejavnosti,
  • svetovanje staršem o gibalnih dejavnosti otroka ter njegovih prehranjevalnih navadah,
  • sodelovanje z zdravnikom pri obravnavi posebnosti šolarjevega telesnega in gibalnega razvoja.

Moj SLOfit je pilotna aplikacija, ki je trenutno na voljo le šolarjem, njihovim staršem, učiteljem in zdravnikom, vključenim v projekt Uživajmo v zdravju. Dostop do aktualnih podatkov, kjer so rezultati prikazani drugače kot v knjigi Športnovzgojni karton je mogoč z uporabniškim imenom in geslom, na voljo pa bo do konca leta 2016. Od januarja 2017 bo dostop do podatkov še vedno omogočen, vendar pa podatki ne bodo več ažurni.

Vstopi v Moj SLOfit

V prihodnje želimo takšno aplikacijo ponuditi vsem, ki so vključeni v SLOfit. Če se vam zdi ideja zanimiva, nam to sporočite