X

SLOfit – to smo mi vsi

Več kot polovica prebivalcev Slovenije nas je že bila vključenih v športnovzgojni karton. Nekaj uporabnikov in znanih imen smo prosili za mnenja o sistemu – kako so preverjanje sposobnosti dojemali, ko so bili še šolarji, kako na meritve gledajo sedaj in kaj jim meritve pomenijo.

Kaj menijo o SLOfit

dr. MILAN ŽVAN - dekan Fakultete za šport

Imamo privilegij, da je prav Fakulteta za šport nosilka doma tako razširjenega in tudi v svetu priznanega sistema zbiranja podatkov o psihomotoričnih sposobnosti in lastnosti mladine. V zadnjih 30 letih je bilo namreč v SLOfit meritve vključenih že več kot polovica prebivalcev Slovenije. Prizadevamo si, da bomo tudi v bodoče nadgrajevali to bogato dediščino. Prepričani smo, da nam bo uspelo. Imamo vizijo razvoja in odlične raziskovalce, okolje pa vedno bolj prepoznava pomen naših prizadevanj in vrednosti sistema. Upamo si trditi, da bodo, zdaj že uveljavljene meritve, prispevale k še množičnejši in pogostejši telesni dejavnosti Slovencev.

Preberi več
dr. JERNEJ PIKALO - minister za izobraževanje, znanost in šport

Današnji življenjski slog otrok in njihovih staršev močno vpliva na telesni in gibalni razvoj otrok. S pomočjo SLOfit  lahko starši in učitelji takoj zaznajo morebitne negativne spremembe, znotraj šole pa se v povezavi z zdravstvom nanje odzovemo. V zadnjih letih smo tako ena redkih držav, ki ji je uspelo zmanjšati delež prekomerno prehranjenih otrok in tudi izboljšati njihov telesni fitnes.

Preberi več
DRUŽINA PUČKO - starša Katja in Sebastijan ter otroka Lorina in Lenart

SLOfit se nama zdi res super. Vsako leto skupaj z otrokoma ugotovimo, koliko sta napredovala v posameznih nalogah, kakšni so njuni rezultati v primerjavi z rezultati vrstnikov, mogoče pa je celo primerjati njune rezultate z najinimi, ko sva bila njunih let. SLOfit je tudi spodbuda za naše aktivno in zdravo preživljanje prostega časa.

Preberi več
ALJAŽ PEGAN - eden izmed najuspešnejših slovenskih orodnih telovadcev

V času svoje aktivne športne kariere sem spoznal, da sem ravno s pomočjo meritev lahko ustrezno načrtoval trening in izboljšal pomanjkljivosti, kar me je pripeljalo do vrhunskih rezultatov v športni gimnastiki. Kot starš dveh otrok se še posebej zavedam pomena spremljanja razvoja otroka, saj edino tako lahko družba in stroka pravočasno ukrepata v smeri ohranjanja zdravja in gibalne učinkovitosti naše populacije.

Preberi več
JELKO GROS - direktor Zavoda za šport RS Planica in nekdanji vrhunski trener smučarskih skokov

20 let trenerske kariere si ne predstavljam brez objektivnih meritev, brez ekspertnega sistema, kot je SLOfit, ki nam je omogočil uspešno selekcioniranje na podlagi ugotavljanja stanja posameznega tekmovalca in spremljanja njegovega napredka. Danes v povsem drugi vlogi, v vlogi direktorja Zavoda za šport RS Planica, koristim podatke za prepričevanje politike za intervencijske in sistemske ukrepe za izboljšanje življenjskega sloga sedanjim in bodočim generacijam otrok in mladine.

Preberi več
MARKO PRIMOŽIČ - ravnatelj OŠ Ivana Groharja iz Škofje Loke in dolgoletni športni delavec

Stalno spremljamo telesni in gibalni razvoj naših učencev s SLOfit. S tem med drugim preverjamo tudi, kako dobro delamo pri športu. Z rezultati seznanjamo učiteljski zbor, starše in lokalno skupnost. Na podlagi ugotovitev, ki izhajajo iz SLOfit spremljave, načrtujemo programe za dvig gibalne dejavnosti naših otrok.

Preberi več
DEJAN KRALJ - slovenski kajakaš na divjih vodah. Za Slovenijo je nastopil na Poletnih olimpijskih igrah 2000 v Sydneyju

Pomembno, je da se sistematično vodenje športnovzgojnih kartonov nadaljuje in ohrani, zato projekt SLOfit podpiram.

Preberi več

Vsa mnenja >