X

Redno spremljanje novic in dogodkov za boljši jutri

SLOfit ekipa z rednimi novicami obvešča SLOfit uporabnike o prihajajočih dogodkih, na podlagi različnih raziskav seznanja javnost o telesnem in gibalnem razvoju različnih skupin prebivalstva, pripravlja nasvete za posameznike in šole, lokalne skupnosti in državo, opozarja na probleme, predlaga rešitve itd.

Evropski projekt EuPEO

  • 15.3.2018 15:04:00
  • Nazaj
Evropski projekt EuPEO

Projekt EuPEO je triletni Erasmus + projekt, katerega osnovni cilj je pripraviti sistem spremljanja športne vzgoje in šolskega športa v Evropi – European Physical Education Observatory. Namen takšnega sistema je premostiti razlike med priporočili, različnimi koncepti spremljanja in vrednotenja ter različnimi kazalniki. Takšen sistem bi lahko dajal tudi povratno informacijo posameznim izobraževalnim okoljem za razvoj športne vzgoje in šolskega športa.

 

 

 

Osnovna cilja projekta sta:

-          pripraviti priročnik za standardizirano spremljanje športne vzgoje in šolske športne vzgoje ter drugih oblik za izboljšanje  (na šolski, lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni)

-          pripraviti orodje za šole samo-vrednotenje kakovostne športne vzgoje in programov šolskega športa

Za preverjanje izvedljivosti bo v vseh državah partnerjev prevedeno in izvedeno spremljanje s pripravljenim orodjem. Več o projektu EuPEO si lahko preberete tukaj