X

Redno spremljanje novic in dogodkov za boljši jutri

SLOfit ekipa z rednimi novicami obvešča SLOfit uporabnike o prihajajočih dogodkih, na podlagi različnih raziskav seznanja javnost o telesnem in gibalnem razvoju različnih skupin prebivalstva, pripravlja nasvete za posameznike in šole, lokalne skupnosti in državo, opozarja na probleme, predlaga rešitve itd.

Do kakšnih sprememb je prišlo v dvajsetletnem obdobju?

Do kakšnih sprememb je prišlo v dvajsetletnem obdobju?

Ali veste, da so naši otroci med letoma 1995 in 2015 višji za 0,8 %, težji pa kar za 4,6 %?

  • Njihova kožna guba tricepsa se je povečala kar za 14 %.
     
  • Izrazit porast opažamo v starostni skupini od 8. do 11. leta, še posebej pri fantih.
     
  • Otroci so čedalje manj vzdržljivi, kar negativno vpliva na njihovo zdravje, pa tudi šolsko učinkovitost.
     
  • Izrazito se zmanjšuje moč rok in ramenskega obroča, kar posledično povzroča tudi slabo držo otrok, v kasnejših letih pa številne težave s hrbtenico.