X

Nova delna sprostitev športa – COVID-19 FITbarometer še ostaja rdeč!

Nova delna sprostitev športa – COVID-19 FITbarometer še ostaja rdeč!

Žan Luca Potočnik, Marjeta Kovač, Gregor Jurak

Vlada je 2. januarja izdala nov Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki po dolgem času spet omogoča nekatere rekreativne športne dejavnosti v zaprtih prostorih, vendar z velikimi omejitvami. Odprejo se lahko vadbeni prostori in v njih nudijo storitve, ki omogočajo vadbo posamezne osebe na vsaj 50 m2. Torej lahko npr. v prostoru s površino 500 m2 vadi 10 ljudi. Ob upoštevanju površine pa je treba neprekinjeno vzdrževati medsebojno razdaljo 5 m in upoštevati ostala navodila Ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Poleg tega odlok omogoča trening mladinskim in kadetskim reprezentantom v obliki vadbenih mehurčkov, kar vključuje okoli 1000 mladih športnikov. Zaradi delnega odprtja vadbenih prostorov smo na COVID-19 FITbarometru spremenili oceno dveh predlaganih ukrepov:

  1. odprtje telovadnic in drugih pokritih športnih objektov:  5 % → 10 %,
  2. izvajanje športnih programov društev in zasebnikov: 5 % → 7 %.

Trenutna sprostitev ukrepov in odpiranje vadbenih prostorov še zmeraj izključujeta velik in pomemben del športno dejavne populacije, zato so tudi spremembe ocen majhne, barometer pa še zmeraj ostaja v rdečem območju. Treningi v športnih društvih so še zmeraj omogočeni le tekmovalni eliti. Odločevalci niso razložili, zakaj se šport odpira zgolj zanje. Postavlja se vprašanje, kakšna je razlika med mladimi, ki so člani reprezentanc, in drugimi? Zakaj se ustvarja neenakost pri dostopu do športne vadbe med mladimi? Iz strokovnega vidika je to nesprejemljivo. S podaljševanjem omejevanja treningov lahko pričakujemo vedno večji osip mladih pri športu. Vsak športnik ima svojo krivuljo razvoja. Nekateri vrhunski športniki v nižjih starostnih kategorijah niso bili člani reprezentanc! Če v predpubertetnem obdobju ne optimiziramo razvoja hitrosti, ravnotežja, številnih vidikov koordinacije in tudi gibljivosti, tega kasneje ni mogoče  v celoti nadomestiti. To bodo ključne posledice v razvoju otrok, posebej še tistih, ki so vključeni v programe vrhunskega športa, posledice pa bodo vidne tudi kasneje v vrhunskem športu.

Večina pojavnih oblik športa, ki vključuje športno udejstvovanje tako predšolskih otrok, osnovnošolcev, srednješolcev kot odraslih in tudi starostnikov, ter poteka predvsem v šolskih telovadnicah, pa je še zmeraj onemogočena, saj so šole zaprte in z njimi tudi telovadnice, večinoma pa tudi šolska igrišča. Posodobitev vladnega odloka in trenutna delna sprostitev športne rekreacije ne dajeta vtisa načrtnosti, sistematičnosti in navedbe znanstvenih in strokovnih virov, ki so bili uporabljeni pri njegovem oblikovanju.

Menimo, da je mogoče odpirati šport na boljši način, zato je skupina strokovnjakov Fakultete za šport, predstavniki SLOfit-a in nekateri njihovi sodelavci, pripravila Predlog načrta sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 na področju športa in dodatno še priporočila za izvajanje športne dejavnosti v vrtcih ter prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovnih  šol v času, ko še obstaja možnost okužbe s SARS-CoV-2. V pripravi pa so še nova priporočila, ki jih bomo objavili na spletnem naslovu http://www.slofit.org/slofit-nasvet.

Naslovna slika pridobljena s: https://iaks.sport/news/easing-covid-19-restrictions-sport