X

Redno spremljanje novic in dogodkov za boljši jutri

SLOfit ekipa z rednimi novicami obvešča SLOfit uporabnike o prihajajočih dogodkih, na podlagi različnih raziskav seznanja javnost o telesnem in gibalnem razvoju različnih skupin prebivalstva, pripravlja nasvete za posameznike in šole, lokalne skupnosti in državo, opozarja na probleme, predlaga rešitve itd.

Poročilo z rezultati upada gibalne učinkovitosti in naraščanja debelosti slovenskih otrok po razglasitvi epidemije covid-19

  • 25.9.2020 9:32:00
  • Nazaj
Poročilo z rezultati upada gibalne učinkovitosti in naraščanja debelosti slovenskih otrok po razglasitvi epidemije covid-19

Za namen predstavitve in lažjega razumevanja rezultatov smo pripravili poročilo s ključnimi ugotovitvami, ki dajejo vpogled v negativen vpliv, ki ga je imelo omejevanje gibanja na telesni in gibalni razvoj otrok in mladostnikov. Prav tako smo vključili tudi predloge, za izpeljavo ukrepov, ki bodo pomagali izničiti negativne vplive omejevanja gibanja.

Do poročila lahko dostopate tukaj.