X

Redno spremljanje novic in dogodkov za boljši jutri

SLOfit ekipa z rednimi novicami obvešča SLOfit uporabnike o prihajajočih dogodkih, na podlagi različnih raziskav seznanja javnost o telesnem in gibalnem razvoju različnih skupin prebivalstva, pripravlja nasvete za posameznike in šole, lokalne skupnosti in državo, opozarja na probleme, predlaga rešitve itd.

Izjava Evropsekga združenja za športno vzgojo o pomenu športne vzgoje med COVID-19

  • 22.6.2020 8:45:00
  • Nazaj
Izjava Evropsekga združenja za športno vzgojo o pomenu športne vzgoje med COVID-19

Evropsko združenje za športno vzgojo je objavilo izjavo o pomenu športne vzgoje tudi v času trajanja širjenja COVID-19. 

Izjavo in je dostopna tukaj.