X

Redno spremljanje novic in dogodkov za boljši jutri

SLOfit ekipa z rednimi novicami obvešča SLOfit uporabnike o prihajajočih dogodkih, na podlagi različnih raziskav seznanja javnost o telesnem in gibalnem razvoju različnih skupin prebivalstva, pripravlja nasvete za posameznike in šole, lokalne skupnosti in državo, opozarja na probleme, predlaga rešitve itd.

Projekt FitBack

  • 28.5.2020 10:00:00
  • Nazaj
Projekt FitBack

Od začetka letošnjega leta kot vodilni partner usklajujemo dejavnosti projekta FitBack. Glavni namen je pripraviti večjezično spletno platformo, ki bo posredovala povratne informacije o različnih komponentah telesnega fitnesa otrok in mladostnikov. Na prvem sestanku v Zagrebu smo s partnerji iz ostalih devetih evropskih držav izmenjali koristne informacije, znanja ter izkušnje, ki bodo nujne za uspešno izpeljan projekt.