X

Redno spremljanje novic in dogodkov za boljši jutri

SLOfit ekipa z rednimi novicami obvešča SLOfit uporabnike o prihajajočih dogodkih, na podlagi različnih raziskav seznanja javnost o telesnem in gibalnem razvoju različnih skupin prebivalstva, pripravlja nasvete za posameznike in šole, lokalne skupnosti in državo, opozarja na probleme, predlaga rešitve itd.

Evropski projekt Enjoyable MVPA

  • 17.4.2020 14:13:00
  • Nazaj

Enjoyable MVPA je Erasmus + projekt, v katerega je vključena tudi Slovenija s še tremi partnerji iz Evrope. Namen pričujočega projekta je ustvariti, zbrati in testirati intenzivnost 100 gibalnih iger, ki bodo namenjene otrokom, starim med 11 in 14 let Igre bomo posneli in jih kot delovno gradivo ponudili učiteljem. Uporabne bodo tako v telovadnici kot v drugih prostorih v času športne vzgoje, gibalnih odmorov ali športnih programov zunaj šole. Za doseganje z zdravjem povezanih pozitivnih učinkov gibanja bodo igre oblikovane tako, da bodo otroci zmerno do visoko intenzivno gibalno dejavni 10 minut.