X

Redno spremljanje novic in dogodkov za boljši jutri

SLOfit ekipa z rednimi novicami obvešča SLOfit uporabnike o prihajajočih dogodkih, na podlagi različnih raziskav seznanja javnost o telesnem in gibalnem razvoju različnih skupin prebivalstva, pripravlja nasvete za posameznike in šole, lokalne skupnosti in državo, opozarja na probleme, predlaga rešitve itd.

Zakaj se lahko v športu kosamo z največjimi narodi?

  • 12.9.2019 14:51:00
  • Nazaj
Zakaj se lahko v športu kosamo z največjimi narodi?

Za športe, kjer je pomembna telesna višina, imamo Slovenci dobre danosti, saj smo eden najvišjih narodov na svetu. Podatki iz SLOfit-a kažejo, da je skoraj vsak enajsti 18-letnik višji od 190 cm, naši otroci in mladostniki pa so superiorni v telesnem fitnesu. To pomeni, da pri nas iz sicer manjšega števila otrok izbiramo med telesno bolj zmogljivimi. Dober fitnes naših najstnikov je posledica dobrega dela v šolah in športnih sredinah. V tujini nam priznavajo enega najboljših sistemov šolske športne vzgoje in športa. Njegova ključna prednost je visoko kakovostno delo z mladimi, ki se nadgrajuje iz šolskega sistema v športna društva. V Sloveniji poučujejo ponekod športni pedagogi že od prvih razredov osnovne šole naprej, v tujini pa običajno šele v srednji šoli. Tudi v športih društvih se pri delu z mladimi prek sistema javnega financiranja daje prednost strokovno izobraženemu kadru. 

Napovedujemo, da se bodo uspehi naših športnikov nadaljevali. Gibalna učinkovitost naših otrok se namreč v zadnjih letih zboljšuje. V kolikor nam bo uspelo v času adolescence obdržati v tekmovalnem športu še več deklet, se nam obeta pravi razmah njihov odličnih uspehov na največjih tekmovanjih. Ali ste vedeli, da smo Slovenci eden najuspešnejših narodov po številu osvojenih medalj na število prebivalcev in BDP odkar tekmujemo na olimpijskih igrah?