X

Redno spremljanje novic in dogodkov za boljši jutri

SLOfit ekipa z rednimi novicami obvešča SLOfit uporabnike o prihajajočih dogodkih, na podlagi različnih raziskav seznanja javnost o telesnem in gibalnem razvoju različnih skupin prebivalstva, pripravlja nasvete za posameznike in šole, lokalne skupnosti in državo, opozarja na probleme, predlaga rešitve itd.

Mnenje informacijskega pooblaščenca glede zbirk ŠVK in SLOfit

  • 25.8.2019 14:00:00
  • Nazaj
Mnenje informacijskega pooblaščenca glede zbirk ŠVK in SLOfit

V iztekajočem se šolskem letu so nekatere srednje šole izrazile zadržke pravne narave za posredovanje ŠVK podatkov Fakulteti za šport, zato smo pridobili mnenje Informacijskega pooblaščenca o ŠVK zbirki in našem predlogu ureditve razmerija med Fakulteto za šport in šolami, ki omogoča posredovanje ŠVK podatkov. Informacijski pooblaščenec je podal pozitivno mnenje o ureditvi zbirke in razmerij s šolami ter dodal, da upa, da se bo ŠVK kot primer najboljše tovrstne prakse v Evropi in svetu uspešno izvajal še naprej. V prilogi delimo celotno mnenje in našo prošnjo zanj.