X

Redno spremljanje novic in dogodkov za boljši jutri

SLOfit ekipa z rednimi novicami obvešča SLOfit uporabnike o prihajajočih dogodkih, na podlagi različnih raziskav seznanja javnost o telesnem in gibalnem razvoju različnih skupin prebivalstva, pripravlja nasvete za posameznike in šole, lokalne skupnosti in državo, opozarja na probleme, predlaga rešitve itd.

Šolam brezplačno ponujamo aplikacijo Moj SLOfit

  • 21.9.2018 7:50:00
  • Nazaj
Šolam brezplačno ponujamo aplikacijo Moj SLOfit

Moj SLOfit je aplikacija, ki je na voljo:

  • Staršem otrok, ki so dali soglasje, da je njihov otrok vključen v meritve za ŠVK in so v šolski sistem e-administracije vnesli svoj e-naslov, šola pa je pristopila v sistem SLOfit;

  • Dijakom, ki imajo v šolskem sistemu e-administracije svoj e-naslov, šola pa je pristopila v sistem SLOfit.

 

Dostop do aplikacije Moj SLOfit je možen tukaj.