X
GO

Nasveti za posamezne gibalne sposobnosti so v pripravi. V vmesnem času priporočamo branje naslednjih prispevkov:

Kako lahko starši sami pomagate otroku izboljšati telesni fitnes?  

 Tudi starši lahko vplivajo na aerobno vzdržljivost otrok

Kako naj starši zagotovijo varno igro otrok?

Preprosto miganje

 

21mar

Slovenski otroci in mladostniki superiorni v eksplozivni moči v primerjavi z ostalimi otroki na svetu

Slovenski otroci imajo v primerjavi z ostalimi otroci SVETA bistveno večjo eksplozivno moč, kar kaže na to, da imajo večjo mišično maso, ki je sposobna bolje obvladovati skupno maso telesa.

Slovenski otroci imajo v primerjavi z ostalimi otroci SVETA bistveno večjo eksplozivno moč, kar kaže na to, da imajo večjo mišično maso, ki je sposobna bolje obvladovati skupno maso telesa. Ko primerjamo normativne vrednosti rezultatov skoka v daljino z mesta slovenskih otrok z otroci in mladostniki Avstralije, Evrope in Južne Amerike, se pokaže velika premoč slovenskih otrok. Razlike so tako velike, da celo SLOVENSKE DEKLICE do 14. leta prekašajo EVROPSKE, JUŽNO-AMERIŠKE IN AVSTRALSKE FANTE (Castro-Pinero idr., 2009; Gontarev idr., 2014; Ramírez-Vélez, Robinson, 2017; Starc idr., 2015).

Viri:
Castro-Piñero, J., González-Montesinos, J. L., Mora, J., Keating, X. D., Girela-Rejón, M. J., Sjöström, M., & Ruiz, J. R. (2009). Percentile values for muscular strength field tests in children aged 6 to 17 years: influence of weight status. The Journal of Strength & Conditioning Research23(8), 2295-2310.
Catley, M. J., & Tomkinson, G. R. (2011). Normative health-related fitness values for children: analysis of 85347 test results on 9–17-year-old Australians since 1985. Br J Sports Med, bjsports-2011.
Gontarev, S., Zivkovic, V., Velickovska, L. A., & Naumovski, M. (2014). First normative reference of standing long jump indicates gender difference in lower muscular strength of Macedonian school children. Health6(01), 99.
Ramírez-Vélez, R., Martínez, M., Correa-Bautista, J. E., Lobelo, F., Izquierdo, M., Rodríguez-Rodríguez, F., & Cristi-Montero, C. (2017). Normative reference of standing long jump forcolombian schoolchildren aged 9–17.9 years: The FUPRECOL Study. The Journal of Strength & Conditioning Research31(8), 2083-2090.
Starc, G., Strel, J., Kovač, M., Leskošek, B., Sorić, M. in Jurak, G. (2016). SLOfit 2016 – Letno poročilo o telesnem in gibalnem razvoju otrok in mladine slovenskih osnovnih in srednjih šol v šolskem letu 2015/2016. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo.

Kategorije

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja

ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorni urednik: prof. dr. Gregor Jurak